Kulturni bazar v Cankarjevem domu

Vabimo vas k udeležbi na letošnjem Kulturnem bazarju, ki bo potekal v četrtek, 31. marca 2016, v Cankarjevem domu v Ljubljani.

Program strokovnega usposabljanja na Kulturnem bazarju namenjamo strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, strokovnim delavcem na področju kulture in kulturnim ustvarjalcem, strokovnim delavcem širše strokovne javnosti, ki lahko pri svojem delu vključujejo kulturnovzgojne vsebine (npr. zdravstvo, sociala, kmetijstvo in prehrana, okolje in prostor, ...), ter strokovnim delavcem in študentom različnih fakultet in akademij.

Strani