Zagovor doktorske disertacije

V četrtek, 11. julija 2019, ob 11. uri v Modri sobi FF bo Miha Kragelj zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom Vloga kulture pri razvoju političnih in gospodarskih odnosov med Slovaško in Slovenijo. Disertacija se osredotoča na prikaz odnosov med Slovaki in Slovenci v obdobju od konca prve svetovne vojne do devetdesetih let.
Vabljeni!

Podlesnik – odpoved govorilnih 19. junija

Spoštovane kolegice, kolegi,
žal moram zaradi nenapovedanih družinskih obveznosti tik pred zdajci odpovedati današnje redne govorilne ure.
Kot sicer, sem vam tudi danes na voljo po el. pošti, če pa bi se raje pogovorili, bom ta teden na fakulteti še v četrte in petek, ko imam v dopoldanskem času ustne izpite.
lp, Blaž

V slovo prof. dr. Dragiju Stefaniji

17. 6. 2019 je na Ohridu umrl red. prof. dr. Dragi Stefanija, profesor makedonskega jezika in književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani v obdobju 1967–1998.


Има нешто многу просто
и тоа е тишина,
има нешто многу тихо –
вишина, ах вишина.
(Блаже Конески: Тишина)

Ta tišina, ta tišina …
nič ni bolj preprostega.
Ta višina, ta višina …
Nič od nje bolj tihega.
(Blaže Koneski: Tišina, prepesnil Ivan Minatti)


red. prof. dr. Dragi Stefanija
(10. 11. 1933–17. 6. 2019)

Diplomiral je na Filozofski fakulteti Univerze Sv. Cirila in Metoda v Skopju leta 1958 na študijskih smereh: A: makedonski jezik z dialektologijo in zgodovino jezika, B: jugoslavistika in C: rusistika. V času študija je bil sodelavec za jezik in kulturo pri glasilu skopskih študentov Studentski zbor. Po diplomi je med letoma 1961 in 1963 delal na Delavski univerzi v Skopju kot strokovni sodelavec za jezik in književnost, potem je bil pedagoški svetovalec na Zavodu za šolstvo ohridskega okraja, leta 1965 pa dopisnik RTV Skopje. Leta 1967 je postal lektor za makedonski jezik na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (z odličnimi priporočili Blažeta Koneskega in Haralampija Polenakovića), kjer je aprila 1980 doktoriral s temo Викторија Поп Стефанија и нејзиниот репертоар на охридски и струшки народни песни и други умотворби. Leta 1982 je postal docent, leta 1986 izredni in leta 1991 redni profesor za makedonski jezik in književnost. Upokojil se je leta 1998. Predaval je tudi na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru, Filozofski fakulteti Univerze v Zagrebu in Tehnično-humanistični akademiji Bielsko-Biała in na številnih drugih evropskih univerzah.

 

Objavil je 37 knjig in nad sto člankov, v katerih se je ukvarjal predvsem z jezikovnimi vprašanji iz makedonistike in južnoslovanske komparativistike. Pomembnejša področja njegovega zanimanja so bila: sodobni makedonski jezik, makedonska pravna terminologija ter nenormirana makedonska leksika, lingvostilistika, makedonsko ljudsko slovstvo, Ciril-Metodovo in Klimentovo obdobje, zgodovinska onomastika, panslavizem Grigorja Prličeva, poliglot in prevajalec Štefan Kocjančič, makedonske šole v Albaniji, ameriški pisatelj makedonskega rodu Stojan Hristov, makedonski dovtip, slovenski slavist Vatroslav Oblak, makedonsko-slovenski kulturni stiki in drugo.

Zbogom, ljubi profesor!

Poletni programi  Université d’été de la Mer Adriatique

Posredujemo vam vabilo na različne poletne programe, ki jih organizira Université d’été de la Mer Adriatique. Udeležba naj bi bila za študente Univerze v Ljubljani brezplačna.

V prilogi lahko najdete podrobnejše informacije o programih.

ADRIATIQUE Draft Programme 2019

BALKANS Draft Programme 2019

ALBANIE Draft Programme 2019

BLACK SEA Draft Programme 2019

 

 

Dear Sirs,

Please find here-attached the programme of the CIFE “Université d’été de la Mer Adriatique”. As this Session will take place in Ljubljana (Slovenia), the students of the University of Ljubljana who want to participate only in classes, they can join the course FOR FREE.

For those who come from the Balkans area, there is the price  promotion still valid: the cost of the Summer Sessions in North Macedonia, Georgia and Albania is 150 € ALL INCLUDED (registration fees, studying and living expenses, i.e. hotel, breakfasts and lunches).

For any further information, please feel free to contact us at your earliest convenience. Few places left.

Please, send this program to people interested in.

Best regards

Irene Manzano

Summer Programme Assistant

Centre international de formation européenne (CIFE)

81 rue de France, L’Adriatic

F – 06000 Nice

Tél.: +33 (0)4 93 97 93 72

Tél.: (+39) 3248295710

E-mail : assistant2@cife.eu

www.cife.eu – www.ie-ei.eu

 

 

Ciklus predavanj o ukrajinščini, ukrajinskih narečjih in korpusih

V tednu med 10. in 14. 6. bo v okviru Erasmus izmenjave na Oddelku za slavistiko Filozofske fakultete gostovala dr. Marija O. Švedova z univerze Die Friedrich-Schiller-Universität Jena.

Dr. Švedova bo imela ciklus predavanj o sodobni ukrajinščini:

  • V torek, 11. 6. 2019,  ob 10. 00 v predavalnici 209c bo izvedla predavanje z naslovom »Osnovne slovnične značilnosti ukrajinščine«.

  • V petek, 14. 6. 2019, ob 11. 00 v predavalnici 209c bo imela dve predavanji:

»Variativnost in standardizacija ukrajinskega jezika« in »Pomen splošnega regionalnega anotiranega korpusa ukrajinščine pri jeziskoslovnih raziskavah«.

Predavanja bodo v ruščini.

Vljudno vabljeni!

 

 

Predavanje dr. Sičinave o predlogih v ruščini

Obveščamo vas, da bo v sredo, 12. 6. 2019, ob 13.00 v Mali dvorani ZRC SAZU na Novem trgu 4 predaval dr. Dimitrij Sičinava, višji znanstveni sodelavec Inštituta za ruski jezik Ruske akademije znanosti, docent Državne univerze Vysšaja škola ekonomiki v Moskvi, eden izmed avtorjev nove ruske Korpusne slovnice (http://rusgram.ru).
Naslov predavanja je Opis predlogov v ruščini.

Predavanje bo v ruščini.

Vljudno vabljeni!

Informativni dan za magistrske študijske programe

Obveščamo vas, da bo informativni dan za magistrske študijske programe na Oddelku za slavistiko  FF UL 3. 6. 2019 v predavalnici 209c po naslednjem razporedu:

Rusistika (dvopredmetni, pedagoški) 12.00

Južnoslovanski študiji in Primerjalno slovansko jezikoslovje 12.30

Češki jezik in književnost, Polonistika (dvopredmetni, pedagoški), Slovakistika (dvopredmetni, pedagoški), skupni program Srednjeevropske študije ob 13.00.

 

Lepo vabljeni, predstojnica Oddelka za slavistiko Đurđa Strsoglavec