Gostovanje dr. Mareka Majerja z Oddelka za slavistiko Univerze v Lodžu.

V prihajajočem tednu bo na Katedri za indoevropsko primerjalno jezikoslovje Oddelka za primerjalno in splošno jezikoslovje gostoval dr. Marek Majer z Oddelka za slavistiko Univerze v Lodžu. 

Med 10. in 12. decembrom bo imel štiri predavanja (po dve šolski uri, v sredo štiri), in sicer :

  • ponedeljek, 10. 12., ob 19h v uč. 6;
  • torek, 11. 12., ob 9.40 v uč. 209C;
  • sredo, 12. 12., ob 9.40
  • in nato še ob 11.20 v uč. 6.

Teme predavanj bodo: 1) The origin of the Proto-Slavic indefinite particles *žьdo and *l’ubo and their relevance for Indo-European linguistics; 2) The origin of the so-called l-less perfect in the Old Russian Novgorod birchbark inscriptions; 3) The etymology of Proto-Slavic *nizъ and Ancient Greek νíκη; 4) Proto-Slavic *l’ubyand the diverse origins of the declension class in *y, *-ъv-.

Lepo vabljeni! doc. dr. Luka Repanšek


Predavanje dr. Ljiljane Đurašković (Univerza v Pittsburghu)

Med 10. in 13. 12. 2018 gostuje na Oddelku za slavistiko dr. Ljiljana Đurašković z Univerze v Pittsburghu. V času gostovanja bo izvedla predavanje z naslovom Kdo in zakaj študira bosanski, črnogorski, hrvaški in srbski jezik v Ameriki. Predavanje bo v sredo, 12. 12. ob 10.30 v učilnici 5.

Vabljeni!

Dr. Ljiljana Đurašković je predavateljica ruskega ter bosanskega, črnogorskega, hrvaškega in srbskega jezika na Katedri za slovanske jezike Univerze v Pittsburghu. Poleg tega je tudi certificirana izpraševalka na državnih izpitih iz teh jezikov. Študij ruščine je uspešno zaključila v Črni gori, doktorsko disertacijo pa na državni univerzi v Ohiju. Pri svojem raziskovalnem delu preučuje sodobni ruski ter bosanski, črnogorski, hrvaški in srbski jezik, ukvarja pa se tudi z diahronim jezikoslovjem, didaktiko poučevanja tujih jezikov v ameriškem okolju ter balkanskimi kulturami in književnostmi. Sodelovala je na številnih konferencah in objavila različne znanstvene članke tako v ZDA kot v Evropi.

Dragan Velikić in njegovi prevajalci

Vabljeni na pogovorni večer v okviru cikla Pridobljeno s prevodom Dragan Velikić in njegovi prevajalciMajo Kraigher, Matejem Krajncem, Urbanom Belino in Đurđo Strsoglavec v sredo, 12. 12. 2018, ob 19.00 na Vodnikovo domačijo.

DRUŠTVO SLOVENSKIH KNJIŽEVNIH PREVAJALCEV

 vabi na  

pogovorni večer  

v okviru cikla Pridobljeno s prevodom 

Dragan Velikić in njegovi prevajalci

z Majo Kraigher, Matejem Krajncem, Urbanom Belino 

in Đurđo Strsoglavec

 

v sredo, 12. decembra 2018, ob 19.00 

 

na Vodnikovo domačijo

 

na Vodnikovo cesto 65, Ljubljana.  

 

Prireditev sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

Foto: Vesna Požgaj Hadži

Predavanje Med besedilnim kriticizmom in historično lingvistiko in IV. pesniško-znanstveno srečanje: O jeziku poezije

Kolegi na ZRC SAZU vabijo na dva  dogodka: na predavanje Med besedilnim kriticizmom in historično lingvistiko (4. decembra) in IV. pesniško-znanstveno srečanje: O jeziku poezije (3. decembra)

IV. pesniško-znanstveno srečanje: O jeziku poezije

3. december 2018, Prešernova dvorana, ZRC SAZU

Začetek posveta: ob 10 h

Dr. Oto Luthar: Pozdravni nagovor

Dr. Neža Zajc: Uvodne besede

10.15-10.35: dr. Miha Pintarič (FF, Oddelek za romanistiko): Pesmi iz kamna

10.40-11.00: Vittorio Tomelleri (Univerza v Macerati): Giacomo Leopardi v prevodih Anne Ahmatove

11.05-11.25: dr. Blaž Podlesnik (FF, Oddelek za slavistiko): Semantična poetika, politika in etika (ali kaj lahko branje Mandelštama pove o sodobni ruski poeziji in ruskem rapu)

11.30-12.00: ddr. Igor Grdina (Inštitut za kulturno zgodovino, ZRC SAZU): Pesniški jezik med »tehnologijo«, etiko, estetiko in funkcijo

Odmor (s prigrizkom): 12.00-12.30

12.30-12.50: dr. Denis Poniž: Zakaj se sprašujemo Kaj je jezik poezije??

12.55-13.15: dr. Brane Senegačnik (FF, Oddelek za klasično filologijo): Večer prazničnega dne: o minevanju in poeziji (o G. Leopardiju in drugih)

13.20-13.40: dr. Andrej Božič (Inštitut Nove revije): »… der Name Ossip kommt auf dich zu …« – O(b) Celanovi prepesnitvi Mandelštama

13.45-14.05: dr. Neža Zajc (Inštitut za kulturno zgodovino, ZRC SAZU): O pravicah poezije (o Mandelštamovem »posvajanju sirot vekov«)

14.10-14.30: dr. Alen Širca (FF, Oddelek za primerjalno književnost): Poeciteta (bistvo pesniškosti) med modernostjo in postmodernostjo v slovenski poeziji

Diskusija

Kosilo: ob 15.00

4. december 2018, ob 11h Mala dvorana, ZRC SAZU

Predaval bo Prof. dr. Vittorio S. Tomelleri 

Med besedilnim kriticizmom in historično lingvistiko: primer starocerkvenoslovanske oblike »рованиѥ«

Predavanje govori o precej skrivnostnem starocerkvenoslovanskem leksemu »рованиѥ«. Lingvistične in filološke raziskave potrjujejo, da je ta izraz res problematičen, saj izpričuje kompleksno in redko zgodovino. Beseda je namreč v taki obliki zapisana zgolj v »Bogoslužni molitvi sv. Venčeslavu«, po vsej verjetnosti na Češkem v 10. stoletju. Ta leksem se je ohranil v treh vzhodnoslovanskih rokopisih: prvič v 11. stoletju, dvakrat pa v rokopisih poznega 12. stoletja. Besedilni kontekst tega izraza sugerira intertekstualno aluzijo na Prvo pismo Korinčanom apostola Pavla, kjer naj bi »рованиѥ« pomenilo »dar, daritev«. Drugačne razlage so mogoče na podlagi predpostavk o zahodnoslovanskem izvoru te besede: v glagolskih Kijevskih listkih je bila opažena podobna oblika, ki predstavlja prevod lat. munera. Slednje bo predstavljeno v tem predavanju, katerega namen je pokazati pomen metodološko dvostranskega pristopa, ki vključuje dve komplementarni in ne različni gledišči: strogo besedilno in filološko analizo virov ob lingvistični interpretaciji. S spoštovanjem do tradicionalnih filoloških pristopov se danes v svetu digitalne humanistike ne zdi tak način raziskovanja nasproten preteklim in je mišljen predvsem kot obogatitev raziskav prejšnjih znanstvenikov.   

Vittorio S. Tomelleri je profesor Slovanske filologije in ruske lingvistike na Univerzi v Macerati. Diplomiral je na Univerzi v Milanu iz klasične filologije, doktoriral pa iz slavistike na Univerzi “La Sapienza” v Rimu. Leta 1998 je prejel štipendijo fundacije Humboldt in je v Bonnu pod mentorstvom prof. Helmuta Keiperta raziskoval ruske prevode latinskih slovnic (Donatus, Regulae grammaticales). Vodil je dva znanstvena projekta na Dunaju (Starocerkvenoslovanski prevod »Komentiranega Psaltra« Bruna iz Würzburga) skupaj s prof. Heinzem Miklasom (2008). V Bonnu je med leti 2014-2015 skupaj s prof. Hansom Rothe in dr. Dagmar Christians raziskoval liturgične Menaje oz. Mineje (Menaeum) in starejše slovanske prevode iz bizantinske grščine. Njegova raziskovalna zanimanja vključujejo starocerkvenoslovanske prevode iz latinščine v Novgorodu (15.-16. st.), slovansko-bizantinsko himnografijo, aspektologijo, kavkaške študije (predvsem gruzijske in osetijske), sisteme pisanja in zgodovino sovjetske lingvistike.

 

Zvonko Taneski: predavatelj, prevajalec in pesnik

V okviru Ceepusove mreže AT-037 med 27. 11. in 1. 12. 2018 na Oddelku za slavistiko gostuje doc. dr. Zvonko Taneski s Filozofske fakultete Univerze Komenskega v Bratislavi. Vabljeni na njegova predavanja in kulturni program:

Predavanji:

Sreda, 28. 11. 2018  13.00 na Filozofski fakulteti UL, predavalnica Tobačna 2: predavanje Moja pot k slovaški književnosti. Hviezdoslavov nagrajenec, prevajalec, predavatelj, raziskovalec in kulturni posrednik bo spregovoril o svojih izkušnjah pri prevajanju slovaške poezije in proze celotnega 20. stoletja.

Petek, 30. 11. 2018 ob 11.30 na Filozofski fakulteti UL, predavalnica 5: predavanje predavanje Категорија на двојна и многукратна припадност на писатели од корпусот на јужнословенските книжевности (Аспекти на феноменот во рецепциската призма на т.н. трета книжевност). Kategorija dvojne/več pripadnosti pisateljev iz korpusa južnoslovanskih književnosti (aspekti fenomena v recepcijski prizmi t.i. tretje književnosti). Predavanje bo v makedonščini.

Kulturni program

Četrtek, 29. 11. 2018 ob 16.00 v Mestni knjižnici Kranj, Gregorčičeva ulica 1: Literarno popoldne z Zvonkom Taneskim. S pesnikom se bo pogovarjala Namita Subiotto.

Petek, 30. 11. 2018 ob 18.00 v Trubarjevi hiši literature, Stritarjeva 7, LJ: Pogovarjanja in razpravljanja – Zvonko Taneski.  Z makedonskim književnikom Zvonkom Taneskim, živečim na Slovaškem, in makedonistko Laro Mihovilovič se bo Petra Koršič pogovarjala o položaju makedonskega literarnega ustvarjalca doma in v svetu.

Petek, 30. 11. 2018 ob 19.00 v Trubarjevi hiši literature, Stritarjeva 7, LJ: Ad hoc likovna in glasbena improvizacija interpretirata poezijo.  Na avtorsko interpretirano poezijo Zvonka Taneskega, prevode bo interpretirala avtorica Namita Subiotto, in Marka Kravosa bosta v živo ustvarila glasbeni in vizualni odziv pianistka in harfistka Saša Verbitsky ter oblikovalka vizualnih komunikacij Andreja Gregorič. Cikel vodi Petra Koršič.

http://www.trubarjevahisaliterature.si/index.php/dogodki?start=5

Sobota, 1. 12. 2018 ob 19.00 v prostorih MKD Sv. Ciril in Metod – Kranj, Savska cesta 34, KR: Prešernovo oro z Zvonkom Taneskim.

Ruski avtorji na in ob knjižnem sejmu

Spoštovane kolegice, kolegi,
v tednu 34. SKS bo v mestu kar nekaj dogodkov, na katerih bodo gosti ruski avtorji ali pa bodo ti dogodki posvečeni ruski književnosti …: