Štipendije za doktorski študij v Hong Kongu

Posredujemo obvestilo Hongkongške ekonomsko-trgovinske pisarne v Berilu o možnostih štipendiranega doktorskega študija v Hong Kongu.

******************

Dear Sir or Madam,

Since its establishment by the Research Grants Council (RGC) in 2009, the Hong Kong PhD Fellowship Scheme has brought outstanding talents from around the world to Hong Kong to undertake PhD studies in the city’s world-class research universities in fields ranging from humanities, business and social sciences, to engineering, medical and physical sciences. Candidates who are seeking admission as new full time PhD students in one of Hong Kong’s eight public universities are welcome to apply by 1 December 2018.

181015 – PhD Fellowship Scheme_ENG [PDF]

Erasmus+ praksa mladih diplomantov kot pogoj pridobljenih izkušenj pri strokovnem izpitu

Posredujemo obvestilo CMEPIUSA za študente, ki so končali ali zaključujejo izobraževanje na pedagoških smereh:
***********************

Diplomantom pedagoških smeri, ki želijo opravljati strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja, se lahko kot pogoj pridobljenih izkušenj prizna E+ praksa mladih diplomantov – a le v primeru, da to v tujini izvaja institucija z javnoveljavnim progrmov v svoji državi.

Podrobneje:

Kandidat, ki želi opravljati strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja, mora poleg drugih z zakonom in podzakonskimi predpisi določenih pogojev izpolnjevati tudi pogoj pridobljenih ustreznih vzgojno-izobraževalnih izkušenj v vrtcu ali šoli, preko katerih se usposablja za samostojno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela. Kot ustrezne vzgojno-izobraževalne izkušnje se lahko upošteva tudi vzgojno-izobraževalno delo, ki je opravljeno v tujini, če je primerljivo z vzgojno-izobraževalnim delom, opravljenim v vrtcu ali šoli v Republiki Sloveniji.

Kot ustrezno se upošteva vzgojno-izobraževalno delo v akreditirani instituciji, ki sodi v okvir nacionalnega izobraževalnega sistema države izvora. Vzgojno-izobraževalno delo mora biti opravljeno v javnem oziroma državno priznanem programu, in sicer v obsegu, kot je določen s pravilnikom, ki ureja strokovne izpite v vzgoji in izobraževanju.

Ne glede na obseg in program opravljenega vzgojno-izobraževalnega dela v tujini mora kandidat za pristop k strokovnemu izpitu v ustreznem javno veljavnem programu v Republiki Sloveniji opraviti predpisanih pet praktičnih nastopov ali pisno nalogo v skladu s pravilnikom.

 

Za namen ovrednotenja ustreznosti vzgojno-izobraževalnega dela, opravljenega v tujini, je potrebno vlogi priložiti dokazilo o pridobljenih delovnih izkušnjah, ki ga izda institucija, v kateri je kandidat opravljal vzgojno-izobraževalno delo (lahko tudi pogodba o zaposlitvi ali pogodba o opravljanju pripravništva, v kolikor so iz nje razvidni spodaj navedeni podatki). Iz dokazila mora biti razvidno:

– ime in priimek kandidata,

– naziv in sedež institucije ter podatki o akreditaciji,

– naziv programa in podatki o javni veljavnosti (akreditacija, državna veljavnost…),

– podatki o delu (delovno mesto ali opis dela, predmet, predmetno ali strokovno področje…),

– čas in obseg opravljanja vzgojno-izobraževalnega dela.

Zahvaljujem se vam za posredovanje in vas lepo pozdravljam.

 

S spoštovanjem,

Jelena Štrbac Nemec | Svetovalka
CMEPIUS
Ob železnici 30a | SI-1000 Ljubljana
tel +386-1-620-94-83 | fax +386-1-620-94-51

spletna stran | facebook | zemljevid | e-naslov

 

Nov študentski slavistični časopis Perun

Cenjeni kolegi, študentje na Oddelku za slavistiko in ostali zainteresirani,

obveščamo vas, da je v nastajanju nov študentski slavistični časopis z imenom Perun.

https://revija-perun.si

Ta je odprt za raznovrstne prispevke, povezane s slovanskimi jeziki, književnostmi in kulturami, kar pomeni, da lahko z ostalimi delite poročila z ekskurzij, svoje prevode, še posebej so zaželene posamezne študije oziroma njihovi povzetki, recenzije, kritike in seveda tudi lastne literarne stvaritve, pri čemer so dobrodošla besedila v katerem koli slovanskem jeziku.

Vabljeni k oddaji prispevkov, ki bodo odkrili vaše poglede na slovanski svet in študij slavistike, in sicer do konca decembra 2018 na elektronski naslov revija.perun@gmail.com.

SV 2018 – Predstavitveni video bohemistov

© avtorica Petra Janků

Še enkrat beograjski Cankar

Posredujemo ponovni poziv organizatorjev
referenčno gradivo tudi na
https://slavistika.net/novo/pripeto/670/

Spoštovane študentke, spoštovani študentje!

8. in 9. decembra bo na Filološki fakulteti v Beogradu potekala mednarodna študentska konferenca Cankar i(n) mi. Vabljeni smo študentje iz različnih delov sveta. Naša naloga je, da pripravimo članek, ki je povezan i Ivanom Cankarjem, lahko gre za lingvistični članek, literarni, primerjalni, prevajalski, kulturno-antropološki … Prijave sprejemajo do 15. 10. 2018. (Več informacij najdete na priloženi fotografiji.)

Po pogovoru s profesorico dr. Majo Đukanović (Filološka fakulteta, Beograd), bodo najverjetneje izdali tudi mednarodni zbornik, to pa je za študente lepa priložnost za objavo članka v mednarodni publikaciji.

Jeziki konference so: slovenščina, srbščina, hrvaščina, bosanščina, črnogorščina, makedonščina in bolgarščina.

Prevoz si moramo študentje organizirati sami, nastanitev pa bo najverjetneje pri lokalnih študentih.

Za informacije smo odprti:

–       E-naslov: majadjukan@outlook.com, andraz.stevanovski@gmail.com

–       Facebook: Darko Ilin, Andraž Stevanovski

–       Facebook strani dogodka:

https://www.facebook.com/events/1948688885226054/

https://www.facebook.com/cankarferencija/

Prijavo s prispevkom lahko do 15. 9. pošljete na naslov v vabilu, lahko pa tudi meni.

Prijazno Vas pozdravljam, hvaležen beograjskim slovenistom,

Andraž Stevanovski

Mednarodni prevajalski simpozij Društva slovenskih književnih prevajalcev

 (Ljubljana, 5. in 6. oktober 2018)

Izbrane teme simpozija:

  •  Prevajanje reglementirane poezije,
  •  Med prevodoslovno teorijo in prevajalsko prakso,
  •  Prevajanje slovenske literature v italijanščino.

Vodnikova domačija, Vodnikova cesta 65, Ljubljana

http://www.vodnikovadomacija.si/

povzetki predavanj: http://dskp-drustvo.si/images/uploads/povzetki_referatov_simpozij_dskp_2018.docx

 

PETEK, 5. oktober 2018

16.00      Pozdravni nagovor predsednice DSKP dr. Đurđe Strsoglavec

16.20      dr. Barbara Pregelj: Zakaj potrebujemo Belo knjigo o prevajanju?

16.45      dr. Nadja Dobnik: Gospa Bovary v slovenščini – kako nam prevodoslovna teorija lahko pomaga vrednotiti prevode in presojati o njihovem zastaranju

17.10      Borut Kraševec: Prevod romana Samostan Zaharja Prilepina

17.35    Michele Miha Obit: Zakaj slovenska in italijanska literatura nista več vzporedni

18.00      Diskusija

Moderatorka: dr. Đurđa Strsoglavec

18.30      ODMOR za kavo/čaj

19.00      Literarni večer v sklopu cikla Pridobljeno s prevodom:

               Prevajalec in njegovi avtorji – s prevajalcem Vasjo Bratino se bo pogovarjala dr. Nadja Dobnik

 

 SOBOTA, 6. oktober 2016                    

10.00      Ravel Kodrič: Pavle Merkù kot prevajalec Srečka Kosovela v italijanščino

10.25      Srečko Fišer: Trikrat Emily Dickinson

10.50      dr. Namita Subiotto: Krmar osmerca ali o verzu Rumena Leonidova v osrednjem ciklu zbirke Slepa nedelja

11.15      Diskusija

11.40      ODMOR za kavo/čaj

12.10      dr. Miran Košuta: Prešernov sonet Memento mori v italijanskih prevodnih variacijah

12.35      dr. Nada Grošelj: Slišal sem žerjava glas ali Slišal žerjava sem glas?

13.00      Laura Repovš: Vprašanja metrike pri prevajanju poezije: beležke o špansko-slovenskem primeru

13.25      Diskusija

Moderatorka: Tanja Petrič 

14.00–15.45           KOSILO

16.00–17.30           Vinko Avsenak: Soška fronta in Prežihov Doberdob (multimedijsko predavanje)

Simpozij sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.