Встреча с директором Всероссийского конкурса на лучшее произведение для детей и юношества «Книгуру»

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi,

posredujem tole vabilo. Prejeli smo ga nekoliko pozno, a interesenti lahko še ujamete.

15 октября 2019 в 18.00 в РЦНК в Любляне состоится встреча с директором Всероссийского конкурса на лучшее произведение для детей и юношества «Книгуру» и Национальной литературной премии «Большая книга»
Георгием Урушадзе.

Георгий презентует конкурс «Книгуру в Словении», расскажет о литературном процессе в современной России и поговорит с участниками встречи о подростковой литературе.

Конкурс «Книгуру» учрежден в 2010 году Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям и Некоммерческим партнерством «Центр поддержки отечественной словесности». На сегодняшний день это крупнейший конкурс детской и подростковой литературы в русскоязычном пространстве, в котором участвуют и российские школьники, и их зарубежные сверстники из России и зарубежных стран.

Вход свободный!

RU1 Struktura ruskega jezika – morfologija II (glagol): premik na zgodnejšo uro

Spoštovane, spoštovani,

zaradi boljše izkoriščenosti učilnice bodo predavanja iz RU1 Struktura ruskega jezika – morfologija II (glagol) ob sredah do konca semestra potekala od 9.40 do 11.20 (torej z začetkom eno uro prej).

Govorilne ure pri dr. Domnu Krvini (nadomeščanje doc. dr. Mladena Uhlika)

Spoštovane, spoštovani,

predajam obvestilo dr. Domna Krvine, ki v tem semestru nadomešča doc. dr. Mladena Uhlika.

Predavatelj sporoča, da bo imel govorilne ure ob ponedeljkih, od 16.15 do 16.55. Prosi za predhodno najavo po e-pošti.

Po predhodnem dogovoru se lahko zlasti od ponedeljka do srede oglasite tudi na ZRC SAZU, Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša, Novi trg 4 (zraven NUK proti Ljubljanici).

Uvodno srečanje pri predmetu Uvod v študij ruske književnosti

Spoštovani kolegi!

Tisti, ki ste v študijskem letu 2019/2020 študenti 1. letnika rusistike, imate na urniku predmet Uvod v študij ruske književnosti.

Prvo srečanje pri predmetu bo v torek, 8. 10. 2019 ob 12.10 (po urniku), in sicer v predavalnici 030 v kleti.

Prosim, da se uvodnega predavanja vsi zanesljivo udeležite, saj se bomo pogovorili o obveznostih pri tem predmetu, literaturi in načinu študija.

Prijazen pozdrav!

Blaž Šoba

Uvodno srečanje pri predmetu Moderni ruski jezik I

Spoštovani kolegi!

Tisti, ki ste v študijskem letu 2019/2020 vpisani v 1. letnik rusistike, imate na urniku t. i. lektorske vaje pri predmetu Moderni ruski jezik I.

Obveščam vas, da bo uvodno srečanje pri tem predmetu v petek, 4. 10. ob 10.30, in sicer na dislocirani enoti fakultete, ki se nahaja na Tobačni ulici 5 (predavalnica 2).

Ker je enoto čisto na začetku mogoče težko najti, lahko ob 10.15 pridete na Aškerčevo 2, do Tobačne pa vas bom pospremil Blaž Šoba, demonstrator za ruski jezik in književnost. Dobimo se pri Nahtigalovem spomeniku (leva stran fakultetne avle). Seveda lahko pridete tudi neposredno na Tobačno. Prosim, bodite točni.

Na srečanju se bo predstavila jezikoslovna katedra, razdelili pa se bomo tudi v skupine za vaje, zaradi česar je udeležba nujno obvezna.

Z lepimi pozdravi,

Blaž Šoba