RU2 Pregled referatov avantgarda v 2018/2019

Kot sem napovedal, vas vabim, da se zglasite v torek, 26. februarja 2019 po naslednjem vrstnem redu na pogovor o vaših referatih.

11.00 Hana Trošt, Saša Tatarevič

11.15 Maja Štrbulc, Katarina Penko

11.30 Uršula Huljev, Maruša Brežnik

11.45 Miha Rednak, Marko Kardinar

Vsi, ki niste klicani na pogovor, se razume, da je potrebno vaš referat le v manjši meri popraviti, vendar ga je treba – prevzemite ga pri kolegu Tilnu Avguštinu.

Rok za popravek je 12. marec v času demonstratorjevih govorilnih ur. S seboj prinesite tudi prvi izvod. Bodite pozorni – brez ustreznega dopolnila se šteje, da je vaš referat negativno ocenjen in ga ne morete popravljati!

Torej: brez popravka in prevzema referata se šteje, da obveznosti v tem študijskem letu niste opravili.

22. februar 2019

miha javornik

RU1/RU2 Magistrski seminar / Literarni seminar

Razpisujem teme Magistrskega in Literarnega seminarja. Tisti, ki lani oz. predlani niste obiskovali seminarja, morate to v primeru, da boste pisali magistrsko temo, obvezno sodelovati. Tisti, ki ste sodelovanje že opravili, morate predstaviti po naslednjem razporedu temo.

Tisti, ki ste se letos vpisali v Literarni seminar, se vpišite v e-učilnico in sporočite do 30. januarja Tilnu Avguštinu, za katero temo temo ste se odločili.

Bodite pozorni na rok izvedbe: pripravljeni morate biti tega dne, kot je zapisano, vendar se zaradi morebitnih zagovorov magistrskih del lahko termin zamakne!

Prisotnost na seminarju je obvezna v 75%!

Študijsko leto 2019

Magistrski seminar 

7. marec 

STROŽER Maša

Konceptualizem v ruski in slovenski poeziji na primeru Dmitrija Prigova in Iztoka Geisterja

14. marec

MAROLT Manca

Izobraževanje odraslih v kulturnih ustanovah v Sloveniji in Rusiji

21. marec

MESEC Petra

Uveljavljanje sodobne ruske ženske proze in analiza biografskega učenja na primeru ustvarjanja Natalije Medvedjeve.

28. marec

MARKUN Tina

Ruske in nemške pravljice 19. stoletja iz didaktičnega vidika 

4. april

WEISS Živa

“Stiljagi” – romantična mladinska subkultura ali prodana duša?

 

Literarni seminar: П. Вайл, А. Генис: 60-е Мир советского человека

O vseh podrobnostih se seznanite v e-učilnici!

11. april (dva referenta)

Книга первая (Фундамент утопии, Интервенция)

18. april (dva referenta) 

Книга первая (В поисках героев, Марю энтуыиастов

9. maj (dva referenta)

Книга вторая (Гражданская война, Власть масс)

16. maja (dva referenta) 

Книга вторая (Слово как дело, Руины утопии)

23. januar 2019

Miha Javornik

RU2 Teme za magisterij / Magistrski seminar

Pozivam vse tiste, ki niste vpisani v 2. letnik 2. stopnje bolonjskega študija rusistike, in še niste imeli predstavitve teme na Magistrskem seminarju, da mi do torka 22. januarja 2019 sporočite vašo temo (velja tako za magisterij pri meni ali pri prof. Podlesniku!). Brez nastopa na Magistrskem seminarju ne morete prijaviti magistrske teme v letu 2019!

19. 1.2019

miha javornik

RU2 Magistrski seminar / Seminar Sodobna kulturna situacija (pedagogi)

Upam, da ste praznike preživeli prijetno, zdaj se vam javljam (kot obljubljeno!) s prošnjo in pozivom, da oddate naslov vaše magistrske teme (ne glede na to, ali jo boste delali pri meni ali pri prof. Podlesniku) demonstratorju Tilnu Avguštinu do vključno 15. januarja 2019. Po tem roku ne bom več sprejemal magistrskih tem.

Do vključno 15. januarja 2019 oddajte tudi študentje pedagoškega modula temo, ki jo boste predstavili na seminarju Sodobna ruska kulturna situacija v poletnem semestru!

3. januar 2019

miha javornik

RU Moskovski konceptualizem

Kolegica Magdalena Cvetkova, ki je prejšnji teden zagovarjala magistrsko nalogo, me je obvestila, da je danes ob 20.00 v galeriji +MSUM (na Metelkovi) predavanje Vadima Zaharova o moskovskem konceptualizmu.

Vsi, ki vas zanima, se udeležite predavanja in si oglejte razstavo!

Prilagam link: http://www.mg-lj.si/si/dogodki/2477/performans-vadim-zakharov/

miha javornik