Začetek predavanj pri izr. prof. dr. H. Tivadarju na zahodni slavistiki

Dragi študentje pri predmetih Osnove slovenskega jezika pri študiju zahodnoslovanskih jezikov (1. stopnja) in Uporabna slovenščina (2. stopnja)!

Prvi teden predavanj vas vabim na svoje javno predavanje pred izvolitvijo v naziv rednega profesorja z naslovom Slovensko pravorečje in fonetično-fonološke analize samoglasnikov, ki bo v ponedeljek, 17. februarja 2020 ob 9.00 v Modri sobi (Aškerčeva 2).

V ponedeljek, 17. 2. 2020, tudi ne bo govorilnih ur.

Z rednimi predavanji po urniku začnemo potem od 24. 2. 2020.

S spoštovanjem,

izr. prof. dr. Hotimir Tivadar

Povabilo k sodelovanju študentov

Posredujemo:

 

Bližajo se šolske zimske počitnice (termini 15.02.-22.02.20 in 22.02.-29.02.20) in prav tako letovanja socialno ogroženih otrok v Mladinskem zdravilišču in letovišču Debeli rtič ter

termin Moj izziv, tabor za prekomerno hranjene otroke v obdobju 15.02.-29.02.2020.

 

Varuhi prostovoljci skrbijo za otroke, jim polepšajo počitnice in hkrati pridobivajo dragocene izkušnje pri delu z otroki.

Na taboru Moj izziv pa boste imeli priložnost sodelovati v teamu s študenti aplikativne kineziologije ter psihologi.

 

Na spletni strani http://www.zdravilisce-debelirtic.org/PRIJAVNICA_ZA_VARUHA/ je možna prijava.

 

Predstavitev mladinskega zdravilišča je najbolje vidna v naših video predstavitvah na naslednjih povezavah:

  1. predstavitveni videospot z animacijskimi vsebinami: https://www.youtube.com/watch?v=c_xkPqj0FGM&feature=emb_title
  2. zdraviliško zdravljenje: https://www.youtube.com/watch?v=WSa7VgHjsnM&feature=emb_title
  3. program MOJ IZZIV: https://www.youtube.com/watch?v=Ksj0VvROx3I&feature=emb_title

 

Vabilo na okroglo zahodne slavistike

Spoštovani študentje zahodne slavistike,

 

vabimo vas na vsakoletno okroglo mizo, namenjeno evalvaciji zahodnoslovanskih programov. V torek, 29. 10. 2019, ob 14.40 v predavalnici 5 na Tobačni boste imeli priložnost, da se s predstavnikom študentov Oddelka za slavistiko Rokom Mrvičem (in brez navzočnosti učiteljev) pogovorite o aktualnem stanju na programih in opozorite na morebitne težave oziroma tudi izpostavite dobre plati. Oddelek bo na vse vaše pripombe odgovoril. Ker so evalvacije pomembne za nadaljnji razvoj programov, vas prosimo za zanesljivo udeležbo. Če se okrogle mize ne morete udeležiti, želeli pa bi podati svoje mnenje, lahko to storite tudi v pisni obliki na e-naslov mrvic.rok@gmail.com najpozneje do srede, 30. 10. 2019.

 

Hvala in lep pozdrav.

Učitelji zahodnoslovanskih študijskih programov