Česká literatura 2. poloviny 19. století – program přednášek

Česká literatura 2. poloviny 19. století

 

 

Pátek 17. května                               9.40 – 14.30 (6)                      Čítárna + učebna č. 1

Politická a kulturní situace v českých zemích v druhé polovině 19. století

Osobnost a tvorba Boženy Němcové

Projekce filmu Babička podle stejnojmenné prózy Boženy Němcové

 

 

Pondělí 20. května                            8.50 – 10.20 (2)                      Učebna č. 3

Literární generace májovců a jejich přínos české literatuře

Osobnost a tvorba Vítězslava Hálka

 

16.20 – 17.50 (2)                    Učebna č. 1

Osobnost a tvorba Jana Nerudy

 

 

Úterý 21. května                               17.10 – 18.40 (2)                    Učebna č. 1

Žánry prózy májovců: mravoličný román (Karolina Světlá) a romaneto (Jakub Arbes)

 

 

Středa 22. května                              9.40 – 12.05 (3)                      Učebna č. 5

Literární generace ruchovců a lumírovců a spor o koncepci české literatury

Osobnost a tvorba Svatopluka Čecha

 

15.30 – 17.50 (3)                    Učebna č. 4

Kritický realismus a naturalismus

 

 

Čtvrtek 23. května                           11.20 – 12.50 (2)                    Učebna č. 5

Projekce filmu Kuře melancholik natočeného podle stejnojmenné prózy J. K. Šlejhara

 

14.40 – 17.50 (4)                    Učebna č. 3 + učebna č. 2

Generace České moderny a změna paradigmatu české literatury

Impresionismus, symbolismus a dekadence

 

 

Pátek 24. května                               9.40 – 14.30 (6)                      Čítárna + učebna č. 1

Generace anarchistických buřičů

Osobnost a tvorba Viktora Dyka

Projekce loutkového filmu Krysař natočeného podle stejnojmenné Dykovy novely

Predavanja pri predmetu Češka književnost 1. polovice 20. stoletja

Česká literatura 1. poloviny 19. století

Čtvrtek 3. ledna                                11.20 – 12.50 (2)                    Učebna č. 3

Metodologická problematika literárních dějin a jejich periodizace obecně

                                                           14.40 – 16.10 (2)                    Učebna č. 4

Politický, společenský a kulturní vývoj českých zemí v 19. století

Pátek 4. ledna                                    11.20 – 17.05 (7)                    Učebna č. 3

Národní obrození a jeho periodizace; zrod národního vědomí, osvícenská generace Josefa Dobrovského

Druhá obrozenská generace Josefa Jungmanna a její tvorba: poezie (Ján Kollár), próza (Josef Linda) a drama (V. K. Klicpera)

Pondělí 7. ledna                                 8.50 – 10.20 (2)                      Čítárna

Preromantismus a ohlasová poezie, využití lidové poezie, osobnost a tvorba Františka Ladislava Čelakovského

                                                           15.30 – 17.00 (2)                    Učebna č. 2

Dramatická tvorba Josefa Kajetána Tyla

Úterý 8. ledna                                   11.20 – 12.50 (2)                    Učebna č. 4

Próza biedermeieru, osobnost a tvorba J. J. Langera a F. J. Rubeše

Středa 9. ledna                                  8.50 – 10.20 (2)                      Čítárna

Osobnost a tvorba K. J. Erbena

                                                           15.30 – 17.50 (3)                    Učebna č. 2

Projekce filmu Kytice natočeného podle stejnojmenné sbírky K. J. Erbena

Čtvrtek 10. ledna                              11.20 – 12.50 (2)                    Učebna č. 3

Subjektivní romantismus v české literatuře, osobnost a tvorba K. H. Máchy

                                                           14.40 – 16.10 (2)                    Učebna č. 4

Projekce filmu Máj natočeného podle stejnojmenné skladby K. H. Máchy

Pátek 11. ledna                                 11.20 – 14.30 (4)                    Učebna č. 3

Osobnosti na přechodu mezi romantismem a realismem: Karel Havlíček Borovský a Božena Němcová