Osnove slovenskega jezika za zahodnoslovanske študije (1. stopnja) in Uporabna slovenščina (2. stopnja

Spoštovane študentke, spoštovani študentje slovenističnih predmetov na zahodnoslovanskih študijih – Osnove slovenskega jezika za zahodnoslovanske študije (1. stopnja) in Uporabna slovenščina (2. stopnja)!
Kot ste že videli preko obvestil na ViS-u, smo naše izvajanje ur prestavili v virtualno okolje. Z vami komuniciram preko ViS-a, kamor vam tudi nalagam dokumente, ki jih morate preštudirati, in domače naloge, ki jih delajte ter jih boste priložili k seminarju. Če imate kakršno koli vprašanje, se oglasite preko e-pošte.
Za namen virtualnega dela in diskusije sem za vas pripravil tudi posebno Facebook-skupino, ki se imenuje Slovenščina za zahodnoslovanske študije. Vabim vas (4 ste se že), da se naši skupini pridružite, saj bomo lahko tudi tam komentirali določene jezikovne zagate in izpostavili morebitne probleme. Sproti bom nalagal tudi določene videe in dodal komentarje. Osnovni namen te skupine je, da bomo v naši FB-mikroskupnosti družbeno odgovorno delovali in izboljševali znanje o slovenščini, slovaščini, češčini, poljščini in drugih slovanskih jezikih. Debatirali bomo seveda tudi o javni komunikaciji, kar je v sodobnih medijih še posebej v teh čudnih časih zelo pomembno.
Če bo potreba, bomo komunicirali tudi preko Skypa oz. Zooma, kar sem se z izrednimi študenti že dogovoril.
Skratka, če je kakršno koli vprašanje, v zvezi s seminarsko nalogo oz. nalogami, se oglasite na moj e-mail, ki ga poznate: hotimir.tivadar@ff.uni-lj.si
Sicer pa pridno študirajte dano gradivo (ga je več kot preveč, če vse naloge rešite 😊) in seveda pripravljajte svoje seminarske naloge. Novi delovni listi pa sledijo naslednji teden, tudi s krajšim testom.
S spoštovanjem,
Red. prof. dr. Hotimir Tivadar
Oddelek za slovenistiko FF UL
Aškerčeva 2, Ljubljana, kabinet 536 c
Tel.: +386 1 241 13 12
Faks: +386 1 425 93 37

 

Podjetje Housing MojeZnanje.si išče osebo z znanjem češčine

Podjetje HOUSING MojeZnanje.si

 

išče osebo z dobrim znanjem češkega in angleškega jezika (slovenščina ni nujna).

Glavne naloge:

–        prevajanje spletne strani v češki jezik

–        iskanje predavateljev na Češkem, opravljanje razgovorov in dogovarjanje za snemanje tečajev,

–        zaposlitev najprej preko študentskega servisa, ki se nato pretvori v redno zaposlitev.

 

Zaniteresirani se lahko obrnejo na naslov: matic.seslar@mojeznanje.si

 

Začetek predavanj pri izr. prof. dr. H. Tivadarju na zahodni slavistiki

Dragi študentje pri predmetih Osnove slovenskega jezika pri študiju zahodnoslovanskih jezikov (1. stopnja) in Uporabna slovenščina (2. stopnja)!

Prvi teden predavanj vas vabim na svoje javno predavanje pred izvolitvijo v naziv rednega profesorja z naslovom Slovensko pravorečje in fonetično-fonološke analize samoglasnikov, ki bo v ponedeljek, 17. februarja 2020 ob 9.00 v Modri sobi (Aškerčeva 2).

V ponedeljek, 17. 2. 2020, tudi ne bo govorilnih ur.

Z rednimi predavanji po urniku začnemo potem od 24. 2. 2020.

S spoštovanjem,

izr. prof. dr. Hotimir Tivadar

Povabilo k sodelovanju študentov

Posredujemo:

 

Bližajo se šolske zimske počitnice (termini 15.02.-22.02.20 in 22.02.-29.02.20) in prav tako letovanja socialno ogroženih otrok v Mladinskem zdravilišču in letovišču Debeli rtič ter

termin Moj izziv, tabor za prekomerno hranjene otroke v obdobju 15.02.-29.02.2020.

 

Varuhi prostovoljci skrbijo za otroke, jim polepšajo počitnice in hkrati pridobivajo dragocene izkušnje pri delu z otroki.

Na taboru Moj izziv pa boste imeli priložnost sodelovati v teamu s študenti aplikativne kineziologije ter psihologi.

 

Na spletni strani http://www.zdravilisce-debelirtic.org/PRIJAVNICA_ZA_VARUHA/ je možna prijava.

 

Predstavitev mladinskega zdravilišča je najbolje vidna v naših video predstavitvah na naslednjih povezavah:

  1. predstavitveni videospot z animacijskimi vsebinami: https://www.youtube.com/watch?v=c_xkPqj0FGM&feature=emb_title
  2. zdraviliško zdravljenje: https://www.youtube.com/watch?v=WSa7VgHjsnM&feature=emb_title
  3. program MOJ IZZIV: https://www.youtube.com/watch?v=Ksj0VvROx3I&feature=emb_title