Rezultati pisnega dela izpita pri predmetu RU1 Moderni ruski jezik I – lektorske vaje z dne 18.06.19

 

Vpisna št Št nap Ocena pisnega dela
18180760 12 9
18160263 67 5
18170247 24,5 7
70082391 33 6
18180355 28 6
18170313 80,5 5
18180804 41 5
18180274 26 7
18180446 13,5 9-
18180483 30,5 6

 

Kriterij: 1-6 =10, 7-13 = 9, 14-20=8, 21-27=7, 28-35 = 6,  36, … =5

Ustni izpiti bodo: pri lekt. Tatjani Komarovi v sredo 19.06 od 9.00 v kab. 212;

pri lekt. Marini Spanring pa v četrtek 20.06 od 9.30 v pred. 209 c

Rezultati 3. kolokvija pri predmetu RU1 Moderni ruski jezik I – lektorske vaje

Rezultati 3. kolokvija pri predmetu RU1 Moderni ruski jezik I – lektorske vaje

Vpisna št Št.nap.

skupaj

ocena

3. kol

18180760 15 8
18180423 4,5 10
18180767 10 9
18180268 68 5
18180409 44,5 5
18160263 38,5 5
18180782 60,5 5
18170247 16,5 8
18180009 44,5 5
70082391 44,5 5
18180066 13 9
18180355 32,5 6
18961063 35,5 6
18170313 52,5 5
18180273 8,5 9
18180804 18,5 8
18180274 35 6
18180442 46 5
18180275 8 9
18180446 13 9
18180809 8 9
18180456 35 6
18180278 16 8
18170422 20 8
18180483 25 7
18180887 11 9
18180814 60,5 5

Kriterij: 1-6 =10, 7-13 = 9, 14-20=8, 21-27=7, 28-35 = 6,  36, … =5

RU1 MRJ I – lekt. vaje. Rezultati 2. kolokvija

Rezultati 2. kolokvija pri predmetu RU1 Moderni ruski jezik I – lektorske vaje

Vpisna št Št.nap. ocena
18180760 23,5 7
18180423 3 10
18180137 12 9
18180767 27 7
18180270 7,5 9
18180409 48 5
18180782 70,5 5
18170247 13 9
18180185 5,5 10
18180009 53,5 5
18180066 15 8
18180355 40,5 5
18961063 29 6
18170313 35 6
18171060 22 7
18180273 20 8
18180002 48 5
18160868 3 10
18180804 31 6
18180274 41,5 5
18180442 49,5 5
18180275 12,5 9
18180446 8,5 9
18180809 7,5 9
18180456 27 7
18180277 88 5
18180962 11 9
18180278 26 7
18170422 19 8
18180483 28,5 6
18180887 40 5
18180814 71 5
18180199 4,5 10

Kriterij: 1-6 =10, 7-13 = 9, 14-20=8, 21-27=7, 28-35 = 6,  36, … =5

Ustni izpiti in gov. ure pri lekt. Tatjani Komarovi 22.1

Устные экзамены начнутся  в 10.00, 22.1, в аудитории 06. Консультации, в виде исключения, вместо четверга , будут во вторник, 22.1, с 11.30 до 13.00. Следующие консультации будут 7.2 – в обычное время, 13.00-14.30. Всего доброго, ТК