Predavanje o ruski baročni kulturi, RCZK, 27. 9. ob 18.00

Posredujemo vabilo RCZK:
************************************
Vabimo vas na predavanje o ruski baročni kulturi, zlasti v povezavi s politično in religiozno literaturo ter katoliškimi vplivi na takratno vzhodnoslovansko pravoslavje. Predaval bo rusist, zgodovinar in teolog asist. dr. Simon Malmenvall. Predavanje bo v četrtek, 27. septembra ob 18.00 v Ruskem centru znanosti in kulture v Ljubljani, Ciril Metodov trg 1. Predavanje bo v slovenščini. Vstop prost.