Ustni izpiti in GU 2. 7. 2019, Vesna Požgaj Hadži

Na molbu nekih studenata usmeni ispiti bit će u utrok, 2. 7. u 8.30. Ispitu mogu pristupiti ovi studenti:

– HS 1: 18170454 – molim da mi se javite kandidatica javi e-poštom

– HS 2: skopljanci

– HS 3: nema šifre, ali pisala je samo jedna kandidatica

– kolegice iz JŠ 2 iz predmeta PNB i MiP.

Konzultacije će biti isti dan, ali od 9.00 do 10.30.

Srdačan pozdrav, Vesna Požgaj Hadži

 

Izpitni roki junija pri V. Požgaj Hadži

Obavještavam vas da je mojom greškom bio odabran datum ispita 25. 6. 2019. kada je praznik, za što se ispričavam. Osim toga,  zbog studenata 2. stupnja kojima trebaju učionice s kompjuterima, promijenjene su učionice i njima je prilagođeno vrijeme ispita. Ispitni su rokovi: 11. 6. 2019. u 10.00 u uč. 013 i 27. 6. 2019. u 9.00 u uč. 011.

Budete li imali ikakvih problema zbog promijenjenog 2. termina ispita, javite mi se e-poštom.

Srdačan pozdrav,

Vesna Požgaj Hadži