Prevajanje ideologije z ideologijo: Sienkiewiczev roman V puščavi in goščavi in njegovi slovenski prevodi

Študentska sekcija Slavističnega društva Slovenije prisrčno vabi na predavanje Janža Snoja z naslovom Prevajanje ideologije z ideologijo: Sienkiewiczev roman V puščavi in goščavi in njegovi slovenski prevodi.

Predavanje bo v četrtek, 16. januarja, ob 11.20 v učilnici 5 na Tobačni 5 (Enota za zahodnoslovanske jezike in književnosti Oddelka za slavistiko FF UL).

Prevajalska vaja 2019/2020 (Študentska sekcija ZDSDS)

Študentska sekcija Slavističnega društva Slovenije vabi vse zainteresirane študente k udeležbi na Prevajalski vaji.

Prednost pri prijavi imajo člani sekcije (včlanitveni obrazec). Ob prijavi nam morate po e-pošti posredovati naslednje podatke: ime, priimek, študijski program in letnik ter jezik izhodiščnega besedila.

Prevajalska vaja poteka v treh korakih:
– oddaja avtorskega prevoda,
– izboljšava prevoda na podlagi povratnih informacij anonimnega pregleda soudeležencev vaje,
– izboljšava prevoda na podlagi povratnih informacij anonimnega pregleda strokovnega sodelavca (prevajalca, profesorja).

Rok za prijavo: sreda, 27. november 2019
Rok za oddajo prve različice prevoda: sobota, 29. februar 2020

Več podrobnosti o poteku vaje najdete tukaj.

Prijava in več informacij na studentska.sekcija@zdsds.si.

Kandidacijski postopek in volitve predstavnikov študentov v ŠSFF

Pozdravljeni,
v preteklih treh študijskih letih sem študente Oddelka za slavistiko predstavljal v Študentskem svetu Filozofske fakultete, opravljanja funkcije predstavnika pa letos ne nameravam nadaljevati. V petek, 18. oktobra, je ŠSFF razpisal začetek kandidacijskega postopka za letošnje volitve, kar pomeni, da se lahko do vključno četrtka, 24. oktobra, študenti katerekoli od študijskih smeri na Oddelku za slavistiko prijavite, da boste do konca študijskega leta zastopali interese svojih kolegov. Več informacij o delu predstavnika lahko najdete na spletni strani ŠSFF, z vprašanji o delu predstavnika pa mi lahko tudi pišete.

Rok Mrvič

Besedilo razpisa: Razpis za volitve predstavnikov študentov v ŠSFF 19-20