RU1 Rezultati 2. kolokvija iz LMRJ I z dne 17. 1. 2020

Vpisna številka Številonapak Ocena
18190233 6,5 -10
18190654  18  8
18190170  16  8
18190365  5,5  10
18190237  9  9
18190240  11,5  9
18180268  17  8
18190010  45  5
18190560  23  7
18190425  22  7
18190366  29  6
18180409 23,5 7
18190400  32  6
18190656  22,5 7
18190262 13,5 -9
18190724  35  6
18190627 37 5
18190579 29,5 6
18180009 22 7
18180913 56,5 5
18190030 19 8
18190415 3 10
18190368 17 8
18190561 13,5 -9
18190805 38,5 5
18190006 30,5 6
18180951 56 5
18190662 6 10
18190369 53 5
18190880 3 10
18190187 23 7
18190419 15 8
18190304 26,5 7
18190742 17 8
18190420 10,5 9

Kriterij: 1-6 =10, 7-13 = 9, 14-20=8, 21-27=7, 28-35 = 6,  36, … =5

Rezultati kolokvija iz Lektorata ruščine za nerusiste (začetnike)

PO1 Lektorat drugega slovanskega jezika – ruski jezik

PSJ1 Moderni ruski jezik I/1-2 – lektorske vaje za nerusiste *

Vpisna številka Št. napak Ocena
18190616 7 9
18181088 25 7
18180303 23,5 7
18180304 13 9
18160135 21,5  -8
18170268 8 9
18161196 23,5 7
18180984 4 10
18180310 2 10
18190028 15 8
18190449 52 5
18193073 8,5 9
18190325 21,5 -8
18160810 9 9
18180172 51 5
70083682 10 9

 

Kriterij: 0-6=10, 7-13=9, 14-21=8, 22-30=7, 31-40=6, 41, … = neg.

RU1 Rezultati pisnega izpita iz LMRJ I z dne 20.1.2020

Rezultati pisnega izpita iz LMRJ I z dne 20.1.2020

 

Vpisna številka Št. napak Ocena
18190233 26 7
18190240 24,5 7
18190656 23,5 7
18160263 31 6
18190187 46 5
18190262 32 6
18190365 20 8
18180278 38,5 5
18190880  11  9

 

Kriterij: 1-6=10, 7-13=9, 14-20=8, 21-27=7, 28-35=6, 36, …=5

Ustni izpiti bodo v torek, 21.1., ob 9.30 v kabinetu 212 (T. Komarova) in v predavalnici št. 309 (M. Spanring-Poredoš).

Rezultati 2. kolokvija iz LMRJ I z dne 17.1.2020

Objavljeni so samo rezultati študentk in študentov, ki lahko opravljajo izpit iz predmeta Moderni ruski jezik – lektorske vaje I v januarskem izpitnem roku. Ostali rezultati bodo objavljeni naknadno.

Vpisna številka  

Število

napake

 

Ocena

18190233  6,5  10
18190365  5,5  10
18190240  11  9
18190656  22,5  7
18190262  13,5  9
18190880  3  10
18190187  23  7

Kriterij: 1-6 =10, 7-13 = 9, 14-20=8, 21-27=7, 28-35 = 6,  36, … =5