Rezultati pisnega izpita iz lektorata ruščine za nerusiste

PSJ1 Moderni ruski jezik I/1-2 – lektorske vaje za nerusiste *

Vpisna številka Št. napak Ocena
18181088 33 6
18161196 30,5 6
18150840 34,5 6
18180984 2,5 10
70083680 25 7
18180172 66 5

Kriterij: 0-6=10, 7-12=9, 13-19=8, 20-26=7, 27-35=6, 36, … = neg.

Ustni izpiti bodo potekali v četrtek, 18.6., v kabinetu 212 po naslednjem razporedu:

ob 8.45: študenti/študentke z vpisnimi številkami: 18181088, 18161196, 18150840

ob 9.10: študenti/študentke z vpisnimi številkami: 18180984, 70083680

Po koncu ustnih izpitov, predvidoma ob 11.00, bodo v kabinetu 212 tudi govorilne ure.

Rezultati pisnega izpita iz LMRJ I z dne 2.6.2020

 

Vpisna številka Št. napak Ocena
18190654 27 7
18190170 26 7
18180268 30 7
18190560 40 6
18190366 75 5
18180409 50,5 5
18190579 46,5 5
18180009 61 5
18190030 39,5 6
18190368 40,5 -6
18190561 43 5
18190742 31 7

Kriterij: 1-6 =10, 7-14 = 9, 15-23=8, 24-32=7, 33-40 = 6,  41, … =5

Ustni izpiti bodo potekali jutri, 4.6., po naslednjem razporedu:

– ob 16.00 pri T. Komarovi preko Zoom-a: 18190654, 18190170, 18180268, 18180278

– ob 9.30 pri M. Spanring-Poredoš v kabinetu 212 na FF: 18190742, 18190368, 18190030, 18190560, 18190415.

Razpored je okviren. Za morebitne spremembe se lahko dogovorite s predavateljicama preko elektronske pošte.

Vpogled v pisni izpit bo mogoč jutri, 4.6., ob 13.00 v kabinetu 212.

 

Rezultati pisnega izpita iz lektorata ruščine za nerusiste z dne 2.6.2020

Vpisna številka Št. napak Ocena
18181088 49,5 5
18180303 30,5 -7
18180304 4,5 10
18160135 33 6
18170268 8,5 9
18161196 43,5 5
18180310 9,5 9
18193073 11 9
18190325 20 8
18160810 20 8

Kriterij: 0-6=10, 7-13=9, 14-21=8, 22-30=7, 31-40=6, 41, … = neg.

Ustni izpiti bodo potekali v četrtek, 4.6., v kabinetu 212 po naslednjem razporedu:

ob 11.00: študenti/študentke z vpisnimi številkami: 18190325,  18160810, 18180310, 18193073

ob 12.00: študenti/študentke z vpisnimi številkami: 18180303, 18160135, 18170268, 18180304

Po koncu ustnih izpitov, predvidoma ob 13.00, bodo v kabinetu 212 tudi govorilne ure.

Marina Spanring-Poredoš

Rezultati kolokvija iz LMRJ I

RU1 Moderni ruski jezik I – lektorske vaje *  2019-2020     ZOOM 3-4 KOLOKVIJ 

 Vpisna številka  Število napak  Ocena
18190654  24,5  7
18190170  22  7
18190237  11,5  9
18180268  21  7
18190560  18  8
18180409  30  6
18190579  15,5  8
18180009  27  6
18180913  53  5
18190030  27  6
18190415  14,5  8
18190368  29,5  6
18190805  29,5  6
18180951  38  5
18190662  8,5  9
18190369  47  5
18180278  6  10
18190742  18  8
18190420  25  6
18190561  38,5  5

Kriterij: 0-6=10, 7-12=9, 13-18=8, 19-24=7, 25-30=6, 31, … = neg.

RU1 Rezultati 2. kolokvija iz LMRJ I z dne 17. 1. 2020

Vpisna številka Številonapak Ocena
18190233 6,5 -10
18190654  18  8
18190170  16  8
18190365  5,5  10
18190237  9  9
18190240  11,5  9
18180268  17  8
18190010  45  5
18190560  23  7
18190425  22  7
18190366  29  6
18180409 23,5 7
18190400  32  6
18190656  22,5 7
18190262 13,5 -9
18190724  35  6
18190627 37 5
18190579 29,5 6
18180009 22 7
18180913 56,5 5
18190030 19 8
18190415 3 10
18190368 17 8
18190561 13,5 -9
18190805 38,5 5
18190006 30,5 6
18180951 56 5
18190662 6 10
18190369 53 5
18190880 3 10
18190187 23 7
18190419 15 8
18190304 26,5 7
18190742 17 8
18190420 10,5 9

Kriterij: 1-6 =10, 7-13 = 9, 14-20=8, 21-27=7, 28-35 = 6,  36, … =5

Rezultati kolokvija iz Lektorata ruščine za nerusiste (začetnike)

PO1 Lektorat drugega slovanskega jezika – ruski jezik

PSJ1 Moderni ruski jezik I/1-2 – lektorske vaje za nerusiste *

Vpisna številka Št. napak Ocena
18190616 7 9
18181088 25 7
18180303 23,5 7
18180304 13 9
18160135 21,5  -8
18170268 8 9
18161196 23,5 7
18180984 4 10
18180310 2 10
18190028 15 8
18190449 52 5
18193073 8,5 9
18190325 21,5 -8
18160810 9 9
18180172 51 5
70083682 10 9

 

Kriterij: 0-6=10, 7-13=9, 14-21=8, 22-30=7, 31-40=6, 41, … = neg.