Rezultati pisnega izpita iz Lektorata ruskega jezika I z dne 26.8.2019

 

Rusisti:

Vpisna številka Št. napak Ocena
18180456 35 6
18180804 39 6
18180887 24 7
18160263 52.5 5
18170422 38 6

 

Ustni izpit bo v torek, 27.8.:

– ob 9.oo v kabinetu 212 (lektorica T. Komarova) in

– ob 10.00 v predavalnici 102 (lektorica Spanring-Poredoš).

Nerusisti:

Vpisna številka Št. napak Ocena
18160362 42,5 5
18160502 18 8

Ustni izpit bo v torek, 27.8., ob 10.30 v predavalnici 102.

Govorilne ure – M. Spanring-Poredoš

Obveščam vas, da bom imela junija govorilne ure še v torek, 11.6., ob 12.00 in v četrtek, 20.6., ob 12.00. Zadnji teden v juniju in v prvi polovici julija govorilnih ur ne bo, v drugi polovici julija in v avgustu bodo govorilne ure po dogovoru, za morebitna vprašanja pa bom dosegljiva tudi po elektronski pošti.

Marina Spanring-Poredoš

RU1 – ustni izpiti iz predmeta RU1 Moderni ruski jezik I – lektorske vaje

Ustni izpit iz predmeta RU1 Moderni ruski jezik I – lektorske vaje bodo lahko v četrtek, 6.6., opravljali študenti, ki so pisni del izpita opravili s kolokviji. Izpiti bodo v predavalnici št. 5 ob 10.00.

Za študente, ki bodo pozitivno opravili pisni del izpita z dne 3.6., bodo ustni izpiti prihodnji teden. Uro in predavalnico bova s kolegico Komarovo objavili skupaj z rezultati pisnih izpitov.

Marina Spanring-Poredoš

Rezultati pisnega izpita iz Lektorata ruskega jezika za nerusiste I – 3.6.

Rezultati pisnega izpita iz Lektorata ruskega jezika za nerusiste I z dne 3.6.2019

Vpisna številka Št. napak Ocena
18183075 11 9
70082391 12,5 -9
18180455 13,5 8
18131292 15,5 8
18160578 20 7
18160890 38,5 5

Kriterij: 0-6=10, 7-12=9, 13-19=8, 20-26=7, 27-35=6, 36, … = neg.

Ustni izpiti bodo v četrtek, 6.6., ob 11.00 v predavalnici št. 5. Pogoj za pristop k ustnemu izpitu je pozitivno opravljen pisni del izpita.