RU1 Uvod (eksplikacije) – konzultacije

Glede na številna vprašanja, ki so se v zvezi z eksplikacijo pojavila med študenti 1. letnika, bom za vprašanja na voljo jutri (petek), 25. januarja, med 12.30 in 13.30 v kabinetu 213.

 

*Eksplikacija, ki je ovrednotena s “P” ali s številko in črko “P” (npr. 7P), še ni pozitivna in jo mora študent popraviti in prinesti popravljeno verzijo (skupaj s prvo verzijo) v času oddaj v 2. roku – v ponedeljek, 28. januarja.*

 

Tilen Avguštin (tilen.avguštin@gmail.com)

RU1 Uvod v študij ruske književnosti: oddaja in prevzem eksplikacij (opomnik)

V ponedeljek, 21. januarja, popravljalci eksplikacij popravljene eksplikacije dostavijo med 12.00 in 12.30, medtem ko jih študentje 1. letnika prevzamejo med 12.30 in 13.00.

 

Preglednica po datumih:

Datum/ura 12.00-12.30 12.30-13.00
14.01.19 oddaja 1. letnika prevzem popravljalcev
21.01.19 oddaja popravljalcev prevzem 1. letnika
28.01.19 oddaja 1. letnika prevzem popravljalcev
04.02.19 oddaja popravljalcev prevzem 1. letnika

Vpis v študijske programe na ruskih univerzah

Posredujem vabilo za prijavo na študij v Rusiji:

Udeležite se natečaja za državne štipendije v študijskem letu 2019/20 in brezplačno študirajte v Rusiji
Ruska federacija je za študijsko leto 2019/2020 razpisala natečaj za vpis za študij na ruskih univerzah za slovenske državljane in ruske sorojake, ki stalno prebivajo v Sloveniji. Sredstva za ta program so iz javnega proračuna, in sicer je kvote določila Vlada Ruske federacije.

Študij poteka na podlagi izplačil državnih akademskih štipendij (za celotno obdobje študija, ne glede na uspeh) ter zagotavljanjem bivanja v dijaških domovih pod pogoji, določenimi za državljane Ruske federacije, ki študirajo na račun zveznega proračuna.

Vsi tisti, ki ne obvladajo dobro ruskega jezika, imajo pravico do brezplačnega izobraževanja na pripravljalni fakulteti. Trajanje študija na pripravljalnem oddelku je eno leto in ni vključeno v obdobje študija glavnih izobraževalnih programov. Tudi študentom pripravljalne fakultete se izplača štipendija.

Vsak kandidat se mora registrirati samostojno v enotnem informacijskem sistemu  razpisa za tuje državljane http://russia.study/ do 1. februarja 2019 in priložiti kopije izobrazbe in potnega lista. Prevajanje dokumentov v ruščino bo potrebno po opravljenih preizkusih.

Preizkusi bodo potekali od 01.02. do 01.03.2019.
O rezultatih razpisa bodo slovenski kandidati obveščeni preko sistema  http://russia.study/.
Kandidati, ki se bodo prijavili na študij iz posebnih področij, katera zahtevajo od kandidatov določene ustvarjalne sposobnosti, bodo opravili dodatne vstopne teste v ruskih izobraževalnih ustanovah neposredno v Ruski federaciji.
Datumi prihoda na fakultete se bodo določili z direktnim kontaktom med ruskimi izobraževalnimi ustanovami in kandidatom samim.

Kontaktna oseba v RCZK v Ljubljani je ga. Valeria Kilpyakova, tel. 01 434 5998, e-naslov: projects@ruskicenter.si

Vsi tisti, ki ne govorite rusko, se lahko obrnete na ga. Irino Napokoj, tel. 01 434 5998, e-naslov: info@ruskicenter.si

Kreativni natečaj za otroke in mladino Slovanski svet skozi otroške oči 2019

Posredujem vabilo na natečaj ob 15. obletnici Foruma slovanskih kultur:

Dragi prijatelji!

Vabimo vas, da se udeležite mednarodnega kreativnega natečaja za otroke in mladino »SLOVANSKI SVET SKOZI OTROŠKE OČI«.

V prvi fazi tekmovanja se lahko preizkusite v pisanju kratkega umetniškega dela (pravljice, zgodbe ali pesmi) na eno od naslednjih tem:
• potovanje v slovanske mite in pravljice;
• potovanje v slovansko državo;
• poznavanje znane osebe iz slovanskega sveta;
• poznavanje tradicionalne kulture ali obrti slovanske države.

Prijavnico z natečajnim besedilom v RTF formatu je potrebo poslati na elektronski naslov slavic@libfl.ru do 28. februarja 2019.

Zmagovalci bodo nagrajeni z diplomami in nagradami. Vsi udeleženci pa dobijo potrdila o sodelovanju.

Natečaj poteka ob 15. obletnici Foruma slovanskih kultur.

Namen natečaja je seznaniti otroke s kulturo drugih slovanskih dežel ter jih pritegniti k aktivni ustvarjalni dejavnosti. Študente slavistike pa spodbuja, da pokažejo svoje sposobnosti na področju umetniškega prevajanja.

Več o pogojih udeležbe, organizatorjih in pravnih informacijah preberite na spletni strani: http://slavic.libfl.ru//

Sodelovanje na 55. seminarju slovenskega jezika, literature in kulture

Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani prireja seminar 1919 v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, na katerem lahko sodelujejo tudi študentje.

Posredujem vabilo:

Ali ste ravnokar diplomirali, magistrirali ali doktorirali? Raziskujete na področju jezikoslovja, književnosti ali v kakšni drugi disciplini humanistike ali družboslovja? Ste prišli do zanimivih rezultatov? Če je tako, vas vabimo k sodelovanju na 55. seminarju slovenskega jezika, literature in kulture.Tema Seminarja je 1919 v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi (100-letnica ustanovitve Univerze v Ljubljani in priključitve Prekmurja ter slovenska književnost med obema vojnama). Seminar prireja Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; letos poteka od 1. do 13. julija. Udeleženci so tuji slovenistični strokovnjaki in študentje, program je sestavljen iz intenzivnih lektoratov, predavanj, delavnic in spremljevalnih strokovnih ter kulturnih prireditev (www.centerslo.si/seminar).

Ponujamo 4 predavateljska mesta v seriji Parada mladih. Predvideni datum nastopa je ponedeljek, 8. 7. 2019. V 20-minutnem predavanju na razumljiv, argumentiran in kar se da dinamičen način predstavite svoje raziskovalne rezultate, povezane s krovno temo Seminarja. Poslušali vas bodo in se z vami pogovarjali seminaristi in domači strokovnjaki. Predavanje je v slovenščini.

Če vas sodelovanje zanima, vas prosimo, da do 20. februarja 2019 na naslov damjan.huber@ff.uni-lj.si pošljete naslov in povzetek svojega predavanja (v obsegu do 3000 znakov) ter kratko samopredstavitev. O izboru vas bomo obvestili do 5. marca 2019. Avtorice in avtorji sprejetih povzetkov boste morali nato najpozneje do 5. aprila 2019 pripraviti besedilo za monografijo (do 10.000 znakov s presledki), saj seminarska monografija izide pred prireditvijo.

 

RU1 Slovnični pregled – rezultati 1. kolokvija

Rezultati 1. kolokvija pri predmetu RU1 Slovnični pregled:

 

(št. indeksa – št. napak – ocena)

18150185 – 18,5 – 7

18160317 – 28,5 – 5

18080267 – 3,5 – 10

18150461 – 16 – 8

18150261 – 25,5 – 5/6

18160303 – 14 – 7

18160274 – 19 – 7

18160178 – 11 – 8

18150346 – 15,5, – 7

18160259 – 16,5 – 7

18150201 – 30 – 5

1¸8150266 – 22 – 6

18140262 – 22 – 6

18150172 – 25,5 – 5/6

18150476 – 17,5 – 7

18160723 – 7,5 – 9

18140902 – 14 – 8

18140408 – 18 – 7

18150129 – 25,5 – 5/6

18151175 – 4 – 10

18160862 – 24,5 – 6

 

Kriterij:

0-4 = 10

5-9 = 9

10-14= 8

15-19= 7

20-25= 6