V slovo prof. dr. Dragiju Stefaniji – žalna seja 9. oktobra 2019

Spoštovani,
v sredo, 9. 10. 2019, ob 12.00 v predavalnici 4 se bomo na žalni seji poklonili spominu na red. prof. dr. Dragija Stefanijo (1933-2019).

17. 6. 2019 je na Ohridu umrl red. prof. dr. Dragi Stefanija, profesor makedonskega jezika in književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani v obdobju 1967–1998.


Има нешто многу просто
и тоа е тишина,
има нешто многу тихо –
вишина, ах вишина.
(Блаже Конески: Тишина)

Ta tišina, ta tišina …
nič ni bolj preprostega.
Ta višina, ta višina …
Nič od nje bolj tihega.
(Blaže Koneski: Tišina, prepesnil Ivan Minatti)


red. prof. dr. Dragi Stefanija
(10. 11. 1933–17. 6. 2019)

Diplomiral je na Filozofski fakulteti Univerze Sv. Cirila in Metoda v Skopju leta 1958 na študijskih smereh: A: makedonski jezik z dialektologijo in zgodovino jezika, B: jugoslavistika in C: rusistika. V času študija je bil sodelavec za jezik in kulturo pri glasilu skopskih študentov Studentski zbor. Po diplomi je med letoma 1961 in 1963 delal na Delavski univerzi v Skopju kot strokovni sodelavec za jezik in književnost, potem je bil pedagoški svetovalec na Zavodu za šolstvo ohridskega okraja, leta 1965 pa dopisnik RTV Skopje. Leta 1967 je postal lektor za makedonski jezik na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (z odličnimi priporočili Blažeta Koneskega in Haralampija Polenakovića), kjer je aprila 1980 doktoriral s temo Викторија Поп Стефанија и нејзиниот репертоар на охридски и струшки народни песни и други умотворби. Leta 1982 je postal docent, leta 1986 izredni in leta 1991 redni profesor za makedonski jezik in književnost. Upokojil se je leta 1998. Predaval je tudi na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru, Filozofski fakulteti Univerze v Zagrebu in Tehnično-humanistični akademiji Bielsko-Biała in na številnih drugih evropskih univerzah.

 

Objavil je 37 knjig in nad sto člankov, v katerih se je ukvarjal predvsem z jezikovnimi vprašanji iz makedonistike in južnoslovanske komparativistike. Pomembnejša področja njegovega zanimanja so bila: sodobni makedonski jezik, makedonska pravna terminologija ter nenormirana makedonska leksika, lingvostilistika, makedonsko ljudsko slovstvo, Ciril-Metodovo in Klimentovo obdobje, zgodovinska onomastika, panslavizem Grigorja Prličeva, poliglot in prevajalec Štefan Kocjančič, makedonske šole v Albaniji, ameriški pisatelj makedonskega rodu Stojan Hristov, makedonski dovtip, slovenski slavist Vatroslav Oblak, makedonsko-slovenski kulturni stiki in drugo.

Zbogom, ljubi profesor!

Začetek predavanj na Oddelku za slavistiko

V študijskem letu 2019/2020 se bodo predavanja za 2. in 3. letnik prve ter za študent[k]e 2. stopnje začela po urniku v torek, 1. oktobra 2019.

Prvi letnik prve stopnje ima uvodno srečanje 1. oktobra 2019 ob 11.30 v predavalnici št. 2.

Predavanja za študent[k]e 1. letnika prve stopnje pa se bodo začela v sredo, 2. oktobra 2019.

Izjema so naslednje smeri/predavanja/predavatelji:

  • Primerjalno slovansko jezikoslovje: Uvodna ura za študente PSJ obeh stopenj bo v ponedeljek, 7. 10. 2019, ob 14.40 v pred. 025, od. 8. 10. se nato začnejo predavanja po urniku.
  • Predavanja in vaje iz češke književnosti v 2. in 3. letniku dodiplomskega študija se bodo začela  v tednu od 7. 10. po urniku.
  • Rusisti – 1. letnik: Uvodno srečanje pri predmetu Moderni ruski jezik I bo v petek, 4. 10. ob 10.30 (Tobačna / predavalnica 2). Gl. https://slavistika.net/obv/obv_rus/2331/
  • Predavatelji[ce] Vesna Požgaj Hadži, Đurđa Strsoglavec,  Namita Subiotto,  Jozef Pallay, Vanda Babič, Damjan Popič, Darja Fišer in Lidija Rezoničnik bodo s predavanji po urniku začeli naslednji teden, od 7. 10. dalje (izjema pri Lidiji Rezoničnik so le predavanja in seminarske vaje pri predmetu Uvod v študij književnosti za 1. letnik, ki se bodo začela v sredo, 2. 10. 2019, po urniku)
  • T. Balažic Bulc bo zaradi študijskega dopusta oktobra in novembra odsotna. V tem času bo vaje pri predmetih Sporazumevanje v hrvaškem in srbskem jeziku 1, 3 in 5 izvajala lekt. Sanja Pešorda, z ostalimi predmeti (JDK1: Srbija in Črna gora, Metode znanstvenoraziskovalnega dela) pa začnemo decembra po urniku.

Obveščamo vas, da se vaje ( torek, 8. 10. v pred. 05) in predavanje pri prof. Popiču in prof. Fišerjevi ( sreda, 9. 10. v pred 115) pričnejo naslednji teden.

Slovenski slavistični kongres 2019 (Novo mesto, 3.– 5. oktober 2019)

Med 3. in 5. oktobrom bo v organizaciji ZDSDS v Novem mestu potekal Slovenski slavistični kongres.

Program kongresa je na voljo na spletni strani društva:
https://zdsds.si/2019/08/30/slovenski-slavisticni-kongres-2019-slovenski-jezik-in-njegovi-sosedje-program/

Veselimo se srečanja z vami!

Predsedstvo Zveze društev Slavistično društvo Slovenije

Slovenski slavistični kongres 2019: Slovenski jezik in njegovi sosedje (program)

Oddelek za slavistiko na Noči raziskovalcev 2018/19

V petek, 27. 9. 2019 na Noči raziskovalcev ne zamudite:

Premiera dokumentarnega filma 100 let slavistike na Univerzi v Ljubljani
Atrij ZRC SAZU, Novi trg 2, Ljubljana, ob 19. uri

Leta 2019 Univerza v Ljubljani praznuje stoto obletnico svojega obstoja, z njo pa tudi Filozofska fakulteta in Oddelek za slavistiko (prvotno: Seminar za slovansko filologijo). Danes so v študijske programe na Oddelku za slavistiko vključeni skoraj vsi slovanski jeziki, literature in kulture.
Dokumentarni film 100 let slavistike na Univerzi v Ljubljani prikazuje razvoj slavističnih disciplin, specifike študijskih programov ter pogled študentov in diplomantov Oddelka za slavistiko.

Govorimo po… slovansko – človek vs. računalnik
Gimnazija Murska Sobota, ob 10. uri

Kaj se zgodi, ko se človek sreča z besedilom v neznanem slovanskem jeziku? Ali ga lahko prebere in koliko od prebranega razume? In kaj se zgodi, ko mora računalnik prebrati besedilo v neznanem jeziku?
Odgovore na zastavljena vprašanja bomo poskušali poiskati v živo na delavnici, kjer bomo na primeru odlomka romana Ivana Cankarja Na klancu v izvirniku in prevodih v ruščino, slovaščino in hrvaščino preverili bralno zmožnost v sorodnih jezikih in njihovo razumevanje. Potem pa bomo preizkusili, kako se s to nalogo spopade sintetizator govora, ki je programiran za branje slovenskih besedil.
Prekmurščina in Prekmurci med slovensko in slovaško preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo (Oddelek za slovenistiko in Oddelek za slavistiko)

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer ob 13.30
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota ob 16. uri

Na tradicionalni zadnji petek v septembru 27. 9. 2019 bodo naše aktivnosti sestavljene iz dveh delov – obiska srednjih šol: a) na Gimnaziji Frana Miklošiča Ljutomer, kjer bosta dr. Jozef Pallay in dr. Matej Meterc v sodelovanju s prof. Sašem Pergarjem predstavila paramiološko slovaško-slovensko raziskavo, več opisano v povzetku; b) srednješolci z Gimnazija Murska Sobota pa se bodo seznanili s slovanskimi jeziki na delavnici Govorimo po … slovansko – človek vs. računalnik (vodila jo bo dr. Tatjana Balažic Bulc in Aleksander Sadikov) ter se udeležili začetnega tečaja slovaščine (pod vodstvom dr. Špele Sevšek Šramel), v sodelovanju z mag. Sonjo Žilavec Nemec.
Večerno srečanje bo ponovno namenjeno kratkim predavanjem, diskusiji in druženju s slovensko-slovaško-prekmursko kulturo, kjer bomo pod naslovom Prekmurščina in Prekmurci med slovenskim in slovanskim – 1919–2019 s predavanji profesorjev, prekmurskih intelektualcev in študentov spregovorili o prekmurskem jeziku v slovensko-slovanskem kontekstu v luči leta 2019 (sodelujoči: I. Benko, S. Panker, dr. Š. Sevšek Šramel, dr. Đ. Strsoglavec, dr. K. Sedar, dr. M. Meterc in dr. J. Pallay, dr. A. Steiner, M. Hajdinjak, dr. H. Tivadar). Srečanje se bo zaključilo s kulturnim programom – peto in govorjeno pesmijo – in slovaško-prekmursko kulinariko.

Forum slovanskih kultur išče prostovoljce

Mednarodna ustanova

FORUM SLOVANSKIH KULTUR

Mestni trg 18

1000 Ljubljana

Slovenija

 

Zadeva: Iščemo prostovoljce!

 

Forum slovanskih kultur (FSK) je mednarodna neprofitna ustanova, ki deluje v javnem interesu in za katero ideja se je porodila v kulturniški srenji na začetku novega tisočletja. Uradno je ustanova FSK nastala leta 2004, danes pa povezuje več kot 300 milijonov Slovanov v trinajstih slovanskih državah: Belorusiji, Bolgariji, Bosni in Hercegovini, Češki republiki, Črni gori, Hrvaški, Severni Makedoniji, Poljski, Ruski federaciji, Slovaški, Sloveniji, Srbiji in Ukrajini.

 

Od 19. do 21. septembra se bo v Ljubljani odvijala mednarodna konferenca s podelitvijo nagrad Evropske muzejske akademije. Program, ki bo potekal v prostorih Mestne hiše ter Muzeja in galerij mesta Ljubljane, zajema predavanja, delavnice in vodene oglede s priznanimi strokovnjaki muzejev in galerij.

 

K sodelovanju vabimo prostovoljce, ki bi nam v času dogodka olajšali delo. Pomagali bi pri sprejemu gostov, distribuciji promocijskega materiala, pripravi prostorov, informiranju obiskovalcev… Delo je enkratna priložnost za pridobitev vpogleda v organizacijo in samo delovanje FSK-ja ter možnost vzpostavitve kontakta z vodilnimi predstavniki sodelujočih muzejev in galerij.

 

Če te delo zanima, te vabimo, da nam pišeš na info@fsk.si!

 

Za več informacij pa si oglej še našo spletno stran: www.fsk.si

Zagovor doktorske disertacije

V četrtek, 11. julija 2019, ob 11. uri v Modri sobi FF bo Miha Kragelj zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom Vloga kulture pri razvoju političnih in gospodarskih odnosov med Slovaško in Slovenijo. Disertacija se osredotoča na prikaz odnosov med Slovaki in Slovenci v obdobju od konca prve svetovne vojne do devetdesetih let.
Vabljeni!

Poletni programi  Université d’été de la Mer Adriatique

Posredujemo vam vabilo na različne poletne programe, ki jih organizira Université d’été de la Mer Adriatique. Udeležba naj bi bila za študente Univerze v Ljubljani brezplačna.

V prilogi lahko najdete podrobnejše informacije o programih.

ADRIATIQUE Draft Programme 2019

BALKANS Draft Programme 2019

ALBANIE Draft Programme 2019

BLACK SEA Draft Programme 2019

 

 

Dear Sirs,

Please find here-attached the programme of the CIFE “Université d’été de la Mer Adriatique”. As this Session will take place in Ljubljana (Slovenia), the students of the University of Ljubljana who want to participate only in classes, they can join the course FOR FREE.

For those who come from the Balkans area, there is the price  promotion still valid: the cost of the Summer Sessions in North Macedonia, Georgia and Albania is 150 € ALL INCLUDED (registration fees, studying and living expenses, i.e. hotel, breakfasts and lunches).

For any further information, please feel free to contact us at your earliest convenience. Few places left.

Please, send this program to people interested in.

Best regards

Irene Manzano

Summer Programme Assistant

Centre international de formation européenne (CIFE)

81 rue de France, L’Adriatic

F – 06000 Nice

Tél.: +33 (0)4 93 97 93 72

Tél.: (+39) 3248295710

E-mail : assistant2@cife.eu

www.cife.eu – www.ie-ei.eu

 

 

Ciklus predavanj o ukrajinščini, ukrajinskih narečjih in korpusih

V tednu med 10. in 14. 6. bo v okviru Erasmus izmenjave na Oddelku za slavistiko Filozofske fakultete gostovala dr. Marija O. Švedova z univerze Die Friedrich-Schiller-Universität Jena.

Dr. Švedova bo imela ciklus predavanj o sodobni ukrajinščini:

  • V torek, 11. 6. 2019,  ob 10. 00 v predavalnici 209c bo izvedla predavanje z naslovom »Osnovne slovnične značilnosti ukrajinščine«.

  • V petek, 14. 6. 2019, ob 11. 00 v predavalnici 209c bo imela dve predavanji:

»Variativnost in standardizacija ukrajinskega jezika« in »Pomen splošnega regionalnega anotiranega korpusa ukrajinščine pri jeziskoslovnih raziskavah«.

Predavanja bodo v ruščini.

Vljudno vabljeni!

 

 

Predavanje dr. Sičinave o predlogih v ruščini

Obveščamo vas, da bo v sredo, 12. 6. 2019, ob 13.00 v Mali dvorani ZRC SAZU na Novem trgu 4 predaval dr. Dimitrij Sičinava, višji znanstveni sodelavec Inštituta za ruski jezik Ruske akademije znanosti, docent Državne univerze Vysšaja škola ekonomiki v Moskvi, eden izmed avtorjev nove ruske Korpusne slovnice (http://rusgram.ru).
Naslov predavanja je Opis predlogov v ruščini.

Predavanje bo v ruščini.

Vljudno vabljeni!