RU1 Jezikoslovni seminar

Lep pozdrav!

S predmetom RU1 Jezikoslovni seminar, ki ga izvaja doc. dr. Mladen Uhlik, začnemo danes ob 15.30 v predavalnici 1 na Tobačni. Pri predmetu si bo vsak izbral eno temo, na katero bo nastopil. Prosta je tudi izbira datuma. Obe izbiri (številka teme, datum) boste javili na e-naslov blaz.soba.610@gmail.com.

V e-učilnici RU1_RU2 Splošna gradiva in informacije za rusiste bo ves semester odprto poglavje s seznamom tem, na podlagi vaših prijav bo do prihodnjega tedna izdelan tudi vrstni red. Vsi viri so spletno dostopni, tako da bom do konca tega tedna naslove opremil s povezavami. Prosim, da pred prijavo pogledate spletno učilnico, saj bom stanje prijav skušal posodabljati sproti.

Teme:

 • (1) Андрей А. Зализняк: Некоторые проблемы порядка слов в истории русского языка (клитики)
 • (2) Андрей А. Зализняк: Из русского ударения
 • (3) Андрей А. Зализняк: Или и уже
 • (4) Андрей А. Зализняк: Об истории русского языка
 • (5) Андрей A. Кибрик: Дейксис + Юрий Д. Aпресян: Дейксис в лексике и грамматике и наивная модель мира
 • (6) Андрей А. Зализняк, Елена В. Падучева: К типологии относительного предложения
 • (7) Анна Зализняк: Вид + Ольга В. Кукушкина, Мария Н. Шевелева: О формировании современной категории глагольного вида
 • (8) Юрий В. Апресян, Алексей Д. Шмелев: Чайник долго (не) закипает, компьютер долго (не) загружается
 • (9) Леонид Л. Иомдин: Микросинтакис + Леонид Л. Иомдин: Большие проблемы малого синтаксиса (два докладчика!!)
 • (10) Дмитрий В. Сичинава: Числительные + Ольга Ю. Богуславская, Борис Л. Иомдин: Развитие полисемии у русских числительных и порядковых прилагательных (два докладчика!!)
 • (11) Порядок слов: актуальное членение предложения
 • (12) Сергей А. Крылов: Диатеза
 • (13) Александр Е. Кибрик: Подлежащее

Možni datumi:

26. 2., 4. 3., 11. 3., 18. 3., 25. 3., 1. 4., 8. 4., 15. 4., 22. 4., 6. 5., 20. 5., 27. 5.

 

Termin demonstratorskih ur

Spoštovane kolegice in kolegi!

V 2. semestru študijskega leta 2019/2020 bom imel demonstratorske govorilne ure samo v enem terminu (ne več v dveh, kot je bilo to prejšnji semester), in sicer vsak ponedeljek od 12.10 do 12.55. Začnem prihodnji teden.

V kabinetu 212 me najdete 24. 2., 9. 3., 23. 3., 6. 4., 4. 5. in 18. 5. V kabinetu 213 pa bom 2. 3., 16. 3., 30. 3., 20. 4., 11. 5. in 25. 5. Ali preprosteje: če me ni v enem kabinetu, poglejte v drugega.

Dobrodošli!

Blaž Šoba

Zadnjič eksplikacije + kolokviji RU1/1 + oddaja seminarskih nalog za RU2/1

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi,

študentom 1. letnika 1. stopnje bom ta teden še zadnjič vračal eksplikacije. Tokrat so ocene vseh končne. Eksplikacije lahko prevzamete jutri, 18. 2. med 14.00 in 14.30, ali v četrtek, 20. 2. ob 8.00 (če se odločite za četrtek, pridite, prosim, točno ob osmih).

Istočasno (jutri ali v četrtek) se oglasite tisti, ki imate pozitivne ocene kolokvijev pri predmetu Uvod v študij ruske književnosti. Oba kolokvija in eksplikacijo je namreč treba prinesti seboj na izpit.

Torkov termin (od 14.00 do 14.30) velja tudi za študente 1. letnika 2. stopnje, ki še morate oddati seminarsko nalogo za predmet Ruska književnost: obdobje avantgard in sovjetske književnosti.

Z lepimi pozdravi,

Blaž Šoba

 

Štipendije za poletne šole češkega jezika na Češkem

V obdobju med 8. julijem in 9. septembrom 2020 bodo v različnih terminih potekale poletne šole slovanskih študijev na izbranih čeških univerzah. Gre za sklop tečajev, ki jih vsako leto v poletnih mesecih organizirajo češke visokošolske ustanove in trajajo od 3 do 4 tedne.

Tečaji so namenjeni predvsem študentom, strokovnjakom (pedagogi, prevajalci, tolmači) iz tujine in akademskim delavcem s področja bohemistike in slavistike, vendar so zaradi svoje širine odprti za vse, ki so zainteresirani za češki jezik, književnost, zgodovino in kulturo.

Študij na poletni šoli je razdeljen v izobraževalne bloke, ki ne ponujajo samo posameznih stopenj tečajev češčine ter izbirnih seminarjev iz češke književnosti, zgodovine in kulture, temveč tudi gledališke, glasbene in plesne predstave, ekskurzije, izlete ipd.

Za kandidate iz Slovenije so na voljo štipendije na naslednjih univerzah:

 • Západočeská univerzita, Plzen (11. 7.–31. 7. 2020)
 • Masarykova univerzita, Brno (18. 7.–15. 8. 2020)
 • Jihočeská univerzita, Češke Budjejovice (16. 8.–7. 9. 2010)

Štipendija pokriva šolnino, nastanitev, prehrano in dodatne organizirane obštudijske dejavnosti.

Več informacij, vključno s prijavnimi obrazci, boste našli na uradni spletni strani češkega Ministrstva za šolstvo:

http://www.msmt.cz/eu-and-international-affairs/summer-schools-of-slavonic-studies?highlightWords=summer+schools
in na spletni strani Veleposlaništva Češke republike v Ljubljani.

Prijavnico je treba izpolniti, natisniti in dostaviti lektorici Zdenki Kohoutkovi (Tobačna 5, 2. nadstropje) skupaj s kratkim življenjepisom (v češčini, za začetnike v angleščini) in kopijo osebnega dokumenta do 28. 2. 2020.

Za več informacij ali pomoč se lahko obrnete na kontaktno osebo Zdeňko Kohoutkovo na zdenka.kohoutkova@ff.uni-lj.si.

Poletna šola plakat PDF

Začetek predavanj pri izr. prof. dr. H. Tivadarju na zahodni slavistiki

Dragi študentje pri predmetih Osnove slovenskega jezika pri študiju zahodnoslovanskih jezikov (1. stopnja) in Uporabna slovenščina (2. stopnja)!

Prvi teden predavanj vas vabim na svoje javno predavanje pred izvolitvijo v naziv rednega profesorja z naslovom Slovensko pravorečje in fonetično-fonološke analize samoglasnikov, ki bo v ponedeljek, 17. februarja 2020 ob 9.00 v Modri sobi (Aškerčeva 2).

V ponedeljek, 17. 2. 2020, tudi ne bo govorilnih ur.

Z rednimi predavanji po urniku začnemo potem od 24. 2. 2020.

S spoštovanjem,

izr. prof. dr. Hotimir Tivadar