Razpored izpitov pri red. prof. dr. Derganc (1. 7. in 2. 7.)

Pozdravljeni!

Izpiti iz predmetov RU1 Norma ruskega knjižnega jezika in RU1 Struktura ruskega jezika: leksikologija in frazeologija, ki ju izvaja red. prof. dr. Aleksandra Derganc, bodo potekali po sledečem razporedu:

1. 7. 2020

9.00: 18160884

9.30: 18160257

10.00: 18060858

10.30: 18161232

11.00: 18170801

2. 7. 2020

9.00: 18170090

9.30: 18160258

10.00: 18170317

10.30: 18170050

11.00: 18160260

11.30: 18170306

Razpored izpitov pri dr. H. Tivadarju

Razpored izpitov na drugem junijskem izpitnem roku (H. Tivadar, 29. 6. 2020)

Spoštovani!

Izpiti bodo v 2. in 3. izpitnem obdobju letos potekali pretežno na daljavo – pisno bodo izvedeni samo pisni deli pri izpitih Fonetika in fonologija slovenskega knjižnega jezika in Pravorečna in pravopisna norma slovenskega knjižnega jezika.

Ustno izpraševanje bo potekalo preko ZOOM (preko ZOOM boste tudi izvedeli rezultate pisnega izpita), in sicer na naslednji povezavi: https://us02web.zoom.us/j/6234376384?pwd=haMbSNOa_mjW0u1uF4sSvzK8UU34aw 

 

Zaradi pregledovanja seminarskih del in pisnih izpitov bodo izpitni dnevi pri nekaterih predmetih malo zamaknjeni (glej razpored spodaj, kjer navajam ure in pri številčnejših predmetih tudi vpisne številke študentov, kakor se boste zvrstili na izpitu!).

Če bo prišlo do kakršnih koli sprememb, boste o tem obveščeni na spletni strani Oddelka za slovenistiko (za dodatne informacije in vprašanja pa sem na voljo na govorilnih urah, ki so ob četrtkih ob 12.30 po ZOOM, kot je objavljeno pri izpitnih rokih na tej spletni strani).

Natančen razpored izpitov 2. junijskega roka:

Osnove slovenskega jezika pri študiju zahodnoslovanskih jezikov 

Ustno in pisno preko ZOOM (prej obvezno oddati povsem zaključeno seminarsko nalogo): sreda, 1. 07. 2020, 11.30 preko Zoom-povezave 

Uporabna slovenščina 

Ustno in pisno preko ZOOM (prej obvezno oddati povsem zaključeno seminarsko nalogo): sreda, 1. 07. 2020, 13.30 preko Zoom-povezave 

Želim uspešno zaključno pripravo na izpit in se vidimo na izpitu.

red. prof. dr. Hotimir Tivadar

 

Red. prof. dr. Hotimir Tivadar
Oddelek za slovenistiko FF UL
Aškerčeva 2, Ljubljana, kabinet 536 c
Tel.: +386 1 241 13 12
Faks: +386 1 425 93 37

 

CEEPUS Scholarship opportunity to attend a summer course for free in Pécs, Hungary – September 3-12, 2020

POSREDUJEMO:

Dear Student,

Would you be interested in participating in a free summer coursewhile having the time of your life in a beautiful city in Hungary?

Come to the heart of Europe and the gorgeous city of Pécs to participate in our Summer School “Changing Europe – European Changes in 2020”, taking place September 3-12, 2020.

Apply to our summer school now and get accepted into the programfree of charge! Students from the Albania, Austria, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Hungary, Moldova, Montenegro, North Macedonia, Poland, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia and Kosovo can apply for the CEEPUS Scholarship to receive a participation fee waiver. Don’t hesitate! Apply now to this exceptional Summer School!

Our intensive but enjoyable 10-day late summer course examines the changing intercultural climate within the European Union in light of global challenges and pressures. Students will learn about the opportunities and challenges of multiculturalism, the economic, social and political impacts of migration, transnational terrorism and regional cooperation across Central and Eastern Europe. Globalization and “Glocalization” will also be discussed.

The course includes the following topics:

  • New Global Order – Where will Europe find itself?
  • Central Eastern Europe and the Economic Transformation
  • Migrants and Migration Policies in the EU
  • Cultural Diversity in Europe
  • The Role of Place Branding in a Globalized Europe and the European Capital of Culture

In the evenings, students will participate in exciting and enriching social activities including a Quiz Night about the European Union an Intercultural Evening.

Language of instruction: English.

Who can apply: The program is open to undergraduate, graduate and PhD students.

Earned credits: 6 ECTS credits

Housing: Dormitory

Program fee: FREE of charge for CEEPUS Scholarship holders. TheCEEPUS Scholarship covers your participation fee, meals and accommodation. You only have to pay for your travel expenses.

How to apply for the CEEPUS Scholarship?

Complete the application form on the following site:

https://incoming.pte.hu/courses/course/21280-changing-europe–european-changes-2020

Application deadline for the CEEPUS Scholarship: July 15

5 reasons to join the “Changing Europe in 2020” Summer School:

  • improve your speaking skills while learning about the current threats and opportunities of the present-day European Union.
  • it is more than just study – enjoy the great social programsincluding a Trivia Night and parties.
  • experience an affordable summer program – the scholarship covers your expenses and you only have to pay for travel.
  • have fun in an international environment and make new life-long friendships.
  • enjoy the gorgeous location. Pécs is one of the most beautiful central European cities with a rich culture dating back to the Roman Empire. Pécs was the European Capital of Culture of 2010, and it’s a safe, Mediterranean university town with many pubs, cafés and restaurants.

Please find more details about the “Changing Europe – European Changes in 2020” summer school in the attached documents. If you have additional questions, please visit our website atsummerschool.pte.hu or contact our colleagues by email at summerschoolpecs@pte.hu.

Rezultati pisnih izpitov in razpored ustnih izpitov pri lekt. J. Urbas

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi,

objavljam rezultate pisnih izpitov, ki so se danes pisali pri lekt. Janji Urbas. Pozitivnim ocenam je pripisan termin ustnega izpita.

RU1 Struktura ruskega jezika: slovnični pregled

18170312: 10 (- 4) (petek ob 10.00)

18170090: 9 (- 8) (petek ob 10.00)

18170306: 8 (- 12) (petek ob 10.30)

18170320: 8 (- 12) (petek ob 10.30)

18170050: 8 (- 13) (petek ob 11.00)

18160260: 8 (- 14) (ponedeljek ob 8.00)

18170801: 7 (- 16) (petek ob 11.00)

18161232: 7 (- 17) (petek ob 11.30)

18160858: 6 (- 28) (ponedeljek ob 8.00)

18160047: 6 (- 28,5) (petek ob 11.30)

18060858: 5 (- 33)

18150201: 5 (- 34,5)

RU2 Zvrstnost ruskega jezika: poslovna korespondenca

18193158: 9 (- 5,5) (petek ob 13.00)

18193177: 9 (- 6,5) (ponedeljek ob 8.30)

18193474: 9 (- 7) (petek ob 13.00)

18193142: 8 (- 8) (ponedeljek ob 8.30)

18193145: 8 (- 8) (petek ob 12.30)

1819382: 7/8 (- 12,5) (petek ob 12.30)

18193156: 7 (- 14) (petek ob 12.00)

18193130: 7 (- 15,5) (petek ob 12.00)

18193319: 5 (- 44,5)

18193281: 5 (- 49)

Kandidati, ki imajo izpit na isti dan, prejmejo tudi isti link za Zoom. Ko se predhodnika odjavita, se prijavita naslednja dva.

Če so glede terminov kakšne želje (apeliram predvsem na tiste, ki ste na razporedu v ponedeljek, pa vam to nikakor ne bi zneslo), sem zanje odprt do jutri, in sicer do 15.00.

 

 

Rezultati pisnega izpita iz lektorata ruščine za nerusiste

PSJ1 Moderni ruski jezik I/1-2 – lektorske vaje za nerusiste *

Vpisna številka Št. napak Ocena
18181088 33 6
18161196 30,5 6
18150840 34,5 6
18180984 2,5 10
70083680 25 7
18180172 66 5

Kriterij: 0-6=10, 7-12=9, 13-19=8, 20-26=7, 27-35=6, 36, … = neg.

Ustni izpiti bodo potekali v četrtek, 18.6., v kabinetu 212 po naslednjem razporedu:

ob 8.45: študenti/študentke z vpisnimi številkami: 18181088, 18161196, 18150840

ob 9.10: študenti/študentke z vpisnimi številkami: 18180984, 70083680

Po koncu ustnih izpitov, predvidoma ob 11.00, bodo v kabinetu 212 tudi govorilne ure.

Rezultati pisnega dela izpita iz LMRJ I z dne 16.6.2020 in ustni izpiti.

 

Št. Vpisna št Št.nap. ocena
1 18190366  65   5
2 18180409  51,5   5
3 18190579  31   7
4 18180009  38,5   6
5 18190187  28   7
6 18190419  20,5   8
7 18190420  36   6
8 18190561  42   5
9 18190369  117   5

Kriterij: 1-6 =10, 7-14 = 9, 15-23=8, 24- 32=7, 33-40 = 6,  41, … =5

Ustni izpiti bodo potekali jutri, 17.6., od 12.00 pri T. Komarovi preko Zoom-a ali 18.6 ob 9.30 pri M. Spanring-Poredoš v kabinetu 212 na FF. (Imate možnost izbire datuma in načina poteka izpita on-line ali v kabinetu.)  Če se boste odločili za izpit preko Zoom-a, prosim, da to potrdite 17.6, do 11.30 na e-naslov T. Komarove.   Vpogled v pisni izpit bo mogoč v četrtek, 18.6., ob 11.00 v kabinetu 212. Lp, TK

 

Razpored izpitov pri doc. dr. Uhliku (od 15. 6. do 17. 6.)

Spoštovane, spoštovani!

Kot veste, bodo izpiti pri doc. dr. Uhliku potekali na daljavo (preko Zooma, povezave še dobite). Zato bi vas spomnil, da morate imeti stabilno povezavo in kamero (ki naj bo, prosim, ves čas prižgana), ekran pa je treba deliti, če bo tako zahteval profesor. Vsi boste imeli 15 minut časa za pripravo.

Kdor se želi od izpita odjaviti, mora to nujno urediti v VIS-u (časa je do nedelje).

Prilagam razpored.

15. 6. 2020

17.00: 18190560, 18190366, 18190368

18.00: 18190561, 18180456, 18190880

16. 6. 2020

12.00: 18160725, 18170247, 18180066

13.00: 18160263

17. 6. 2020

8.30: 18197013, 18180274

8.30: 18180446

9.30: 18173498