RU 1 – 2. letnik – razpisane teme za Seminar iz zgodovine ruske kulture

Spoštovane kolegice, kolegi,
obveščam, da so v e-učilnici https://e-ucenje.ff.uni-lj.si/course/view.php?id=6922  že razpisane teme za seminar, na katerem se bomo srečevali v naslednjem semestru.
Zaradi evidenc vas prosim, da se v e-učilnico vpišete le tisti, ki nameravate seminar letos tudi obiskovati [oz. da se, če želite samo pregledati teme, po ogledu iz učilnice izpišete].

Svojo izbiro teme pa čim prej sporočite demonstratorju Blažu Šobi na blaz.soba.610@gmail.com.
Lp, Blaž

Rezultati pisnih izpitov iz predmetov RU1 Struktura ruskega jezika: fonetika in fonologija in RU1 Struktura ruskega jezika: morfologija II (glagol)

Pozdravljeni,

predajam sporočilo dr. Krvine o rezultatih pisnih izpitov iz predmetov RU1 Struktura ruskega jezika: fonetika in fonologija in RU1 Struktura ruskega jezika: morfologija II (glagol).

Vpisna številka – število točk/celota (ocena)

RU1 Struktura ruskega jezika: fonetika in fonologija

18190662 9,6/10 (10)
18190579 8,49/10 (8/9)
18190419 8,4/10 (8)
18180951 5,0/10 (5/6)

******************************

RU1 Struktura ruskega jezika: morfologija II (glagol)

18180423 9,51/10 (10)
18170115 9,02 (+ 0,9)/10 (10)
18170247 9,01/10 (9)
18180760 8,2/10 (8)
18180066 5,35/10 (5/6)

Ustni izpit za oba predmeta bo v torek, 28. januarja, ob 14:40 v kabinetu 211.

Izpit opravljate skupaj po dva (pri najvišjih ocenah lahko še kakšen več) iz vsakega predmeta: dva odgovarjata, dva iz drugega predmeta se pripravljata z ogledom pisnega izpita.
Ker služi ta za izhodišče, imajo tisti z nižjo oceno za pripravo nekaj več časa, kar prosim upoštevajte pri razporedu vstopanja: 2 (višja ocena pisnega) + 2 (nižja ocena pisnega).
Ob prekrivnosti določenega dela snovi lahko ob odgovarjanju kolegov dobite kakšno podvprašanje v zvezi s fonetičnimi pojavi pri glagolski paradigmatiki in obratno (v okviru znanja za vaš predmet).

Na ustni izpit lahko pridete tudi tisti, ki ste pisni del opravili v predroku (16. januarja); če se še niste prijavili, to prosim storite čim prej (rok 3. februarja).

Vsem čestitam za opravljeno delo, želim dobro pripravo na ustni izpit ter veliko uspeha in dobro obvladovanje stresa v izpitnem obdobju.

Domen Krvina

Eksplikacije – sprememba

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi,

v ponedeljek, 27. 1. 2020, se v zvezi z eksplikacijami ne bo dogajalo nič (čeprav je bilo sprva predvideno). Eksplikacije 2. roka bom vračal šele v četrtek, 30. 1. 2020, in sicer med 8.30 in 9.00. S popravljalci se o vsem dogovarjam individualno, tako da bodo, brez skrbi, vse eksplikacije do začetka vračanja zanesljivo predane meni.

Tisti, ki eksplikaciji 2. roka niste priložili eksplikacije 1. roka, v četrtek še ne boste mogli dobiti vrnjenega popravljenega izdelka. Z 2. rokom boste lahko nadaljevali teden pozneje, 6. 2. 2020. Do takrat mi morate nujno oddati tudi nalogo 1. roka. To je mogoče storiti v četrtek v času vračanja ali 6. 2., ko se bo za kolege začel 3. rok.

Lep pozdrav,

Blaž Šoba (blaz.soba.610@gmail.com)

RU1 Rezultati 2. kolokvija iz LMRJ I z dne 17. 1. 2020

Vpisna številka Številonapak Ocena
18190233 6,5 -10
18190654  18  8
18190170  16  8
18190365  5,5  10
18190237  9  9
18190240  11,5  9
18180268  17  8
18190010  45  5
18190560  23  7
18190425  22  7
18190366  29  6
18180409 23,5 7
18190400  32  6
18190656  22,5 7
18190262 13,5 -9
18190724  35  6
18190627 37 5
18190579 29,5 6
18180009 22 7
18180913 56,5 5
18190030 19 8
18190415 3 10
18190368 17 8
18190561 13,5 -9
18190805 38,5 5
18190006 30,5 6
18180951 56 5
18190662 6 10
18190369 53 5
18190880 3 10
18190187 23 7
18190419 15 8
18190304 26,5 7
18190742 17 8
18190420 10,5 9

Kriterij: 1-6 =10, 7-13 = 9, 14-20=8, 21-27=7, 28-35 = 6,  36, … =5

Rezultati kolokvija iz Lektorata ruščine za nerusiste (začetnike)

PO1 Lektorat drugega slovanskega jezika – ruski jezik

PSJ1 Moderni ruski jezik I/1-2 – lektorske vaje za nerusiste *

Vpisna številka Št. napak Ocena
18190616 7 9
18181088 25 7
18180303 23,5 7
18180304 13 9
18160135 21,5  -8
18170268 8 9
18161196 23,5 7
18180984 4 10
18180310 2 10
18190028 15 8
18190449 52 5
18193073 8,5 9
18190325 21,5 -8
18160810 9 9
18180172 51 5
70083682 10 9

 

Kriterij: 0-6=10, 7-13=9, 14-21=8, 22-30=7, 31-40=6, 41, … = neg.