RU1 Struktura ruskega jezika – morfologija II (glagol): premik na zgodnejšo uro

Spoštovane, spoštovani,

zaradi boljše izkoriščenosti učilnice bodo predavanja iz RU1 Struktura ruskega jezika – morfologija II (glagol) ob sredah do konca semestra potekala od 9.40 do 11.20 (torej z začetkom eno uro prej).

Govorilne ure pri dr. Domnu Krvini (nadomeščanje doc. dr. Mladena Uhlika)

Spoštovane, spoštovani,

predajam obvestilo dr. Domna Krvine, ki v tem semestru nadomešča doc. dr. Mladena Uhlika.

Predavatelj sporoča, da bo imel govorilne ure ob ponedeljkih, od 16.15 do 16.55. Prosi za predhodno najavo po e-pošti.

Po predhodnem dogovoru se lahko zlasti od ponedeljka do srede oglasite tudi na ZRC SAZU, Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša, Novi trg 4 (zraven NUK proti Ljubljanici).

Uvodno srečanje pri predmetu Uvod v študij ruske književnosti

Spoštovani kolegi!

Tisti, ki ste v študijskem letu 2019/2020 študenti 1. letnika rusistike, imate na urniku predmet Uvod v študij ruske književnosti.

Prvo srečanje pri predmetu bo v torek, 8. 10. 2019 ob 12.10 (po urniku), in sicer v predavalnici 030 v kleti.

Prosim, da se uvodnega predavanja vsi zanesljivo udeležite, saj se bomo pogovorili o obveznostih pri tem predmetu, literaturi in načinu študija.

Prijazen pozdrav!

Blaž Šoba

RU2 Prevajanje strokovnih besedil v ruščino 2 – po urniku

Дорогие студенты, в четверг, 3.10 мы начнаем наши занятия по расписанию, в 14.40 в аудитории 5. Подготовьте, пожалуйста, к занятию свои копии материалов по темам курса, которые вы найдете в эл. аудитории предмета.

До встречи, Татьяна Комарова