Društvo Slovenija Rusija išče vodjo pisarne

NALOGE VODJA PISARNE DRUŠTVA SLOVENIJA RUSIJA

  • vodenje evidenc članstva (prijave, izpisi, članarine, obveščanje)
  • administrativna dela (vodenje pošte, korespondenc, pisanje vabil in dopisov, potnih nalogov, knjigovodske dokumentacije za računovodstvo
  • sklicevanje sej, pisanje zapisnikov in poročil
  • koordinacija nalog odborov, komisij in drugih delovnih teles društva
  • urejanje spletne strani
  • podpora pri pripravi dogodkov
  • priprava razpisnih dokumentacij in pripadajočih poročil
  • koordinacija prevodov

Nudimo dinamično in zanimivo delo v dobrem društvenem vzdušju z možnostjo učenja, delo v mednarodnem okolju.

Znanje ruščine zaželeno.

Prednost imajo kandidati, ki so že opravljali podobno delo in imajo izkušnje z organizacijo.

Možnost redne zaposlitve za določen čas ali preko s.p.-ja ali preko študentske napotnice.

CV-je z motivacijskim pismom sprejemamo do 20. 12. 2018 na drustvoslorus@gmail.com 

Rezultati 1. kolokvija pri MRJ I (Moderni ruski jezik)

Vpisna št Št.nap. Ocena
18180760  13 9
18180423  2,5 10
18180137  7,5 9
18170376     
18180767  13 9
18170033     
18180268  44 5
18180269  51,5 5
18180270  7 9
18180409  30 6
18160263     
18180782  40,5 5
18170247   17 8
18180185  0 10
18180009  27 7
18180066  8 9
18180355  22,5 7
18180022     
18961063  13,5 9
18170313  22 7
18180934     
18171060  9,5 9
18180273  12,5 9
18180002  28 6
18160868  2,5 10
18180804  18 8
18180274  19 8
18180442  39,5 5
18180275  8,5 9
18180446  6 10
18180809  5 10
18180276     
18170825     
18180456  20 8
18180277  75 5
18180962  9 9
18180278  9,5 9
18180713     
18170422  5,5 10
18180483  24 7
18180887  23 7
18180814  43,5 5
18180199  3 10

Kriterij: 1-6 = 10, 7-13 = 9, 14-20 = 8, 21-27 = 7, 28-35 = 6,  36, … =5   

RU Popravljanje eksplikacij (študentje II. stopnje, študentje 3. letnika I. stopnje)

V okviru predmetov na Katedri za rusko književnost mora študent opraviti tudi popravljanje eksplikacij študentov 1. letnika. V poštev pridejo vsi študentje-rusisti II. stopnje, ki tega (zaradi različnih razlogov) do sedaj še niso opravili, in študentje-rusisti 3. letnika I. stopnje. Ko študent opravi to obveznost, se ta vpiše tudi v sistem VIS.

 

Prvi rok oddaje eksplikacij (za študente 1. letnika) bo v ponedeljek, 14. januarja 2019. Popravljalci na ta dan prevzamejo eksplikacije med 12.30 in 13.00 v kabinetu 213. Nato bodo imeli za popravljanje en teden časa, nakar bodo v ponedeljek, 21. januarja 2019, med 12.00 in 12.30 eksplikacije popravljene oddali.

Drugi rok oddaje bo 28. januarja 2019. Takrat popravljalci med 12.30 in 13.00 eksplikacije zopet dobijo v pregled in po enem tednu popravljene oddajo (4. februar med 12.00 in 12.30). (Za boljši pregled glej spodnjo tabelo.)

 

Datum/ura 12.00-12.30 12.30-13.00
14.01.19 oddaja 1. letnika prevzem popravljalcev
21.01.19 oddaja popravljalcev prevzem 1. letnika
28.01.19 oddaja 1. letnika prevzem popravljalcev
04.02.19 oddaja popravljalcev prevzem 1. letnika

 

* Predvidenih terminov za oddajo in prevzem eksplikacij naj se študentje držijo, saj v nasprotnem primeru izmenjava med pisci in popravljalci ni možna.

*Navodila za popravljanje (in pisanje) eksplikacij je moč najti v e-učilnici splošnih gradiv za obe stopnji študija.

*V primeru nujne odsotnosti lahko prevzame ali odda eksplikacijo tudi kdo drug izmed študentov.

 

V primeru dodatnih vprašanj mi lahko pišete na e-naslov tilen.avgustin@gmail.com.