Uvodno srečanje pri predmetu Moderni ruski jezik I

Spoštovani kolegi!

Tisti, ki ste v študijskem letu 2019/2020 vpisani v 1. letnik rusistike, imate na urniku t. i. lektorske vaje pri predmetu Moderni ruski jezik I.

Obveščam vas, da bo uvodno srečanje pri tem predmetu v petek, 4. 10. ob 10.30, in sicer na dislocirani enoti fakultete, ki se nahaja na Tobačni ulici 5 (predavalnica 2).

Ker je enoto čisto na začetku mogoče težko najti, lahko ob 10.15 pridete na Aškerčevo 2, do Tobačne pa vas bom pospremil Blaž Šoba, demonstrator za ruski jezik in književnost. Dobimo se pri Nahtigalovem spomeniku (leva stran fakultetne avle). Seveda lahko pridete tudi neposredno na Tobačno. Prosim, bodite točni.

Na srečanju se bo predstavila jezikoslovna katedra, razdelili pa se bomo tudi v skupine za vaje, zaradi česar je udeležba nujno obvezna.

Z lepimi pozdravi,

Blaž Šoba

 

RU Predavanja in govorilne ure pri doc. Uhliku

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi,

sporočam, da zaradi študijskega dopusta in pedagoškega dela v tujini v zimskem semestru 2019/20 ne bom imel predavanj in seminarskih vaj iz predmeta RU2 Izbrana poglavja iz ruskega jezikoslovja. Izvedba predmeta je prestavljena na letni semester.

Pri predmetih RU1 SRJ Fonetika in fonologija in RU1 SRJ  – Morfologija II (glagol) me bo nadomeščal dr. Domen Krvina (DKrvina@zrc-sazu.si, domen.krvina@gmail.com).

V zimskem semestru ne bom imel govorilnih ur, ves čas pa bom dosegljiv po elektronski pošti.

 

Z lepimi pozdravi,

Mladen Uhlik

RU1 2. letnik – izbira tem za seminarski del predmeta Ruska književnost – obdobje realizma

Vse, ki boste letos poslušali predavanja iz realizma, obveščam, da so teme seminarskih branj objavljene v e-učilnici [ https://e-ucenje.ff.uni-lj.si/course/view.php?id=6579 ]. Na vsako temo se lahko prijavita do dva nastopajoča, prav tako mora vsak študent vsaj pri štirih seminarskih srečanjih sodelovati kot vzporedni bralec.  Vašo izbiro sporočite demonstratorju Blažu Šobi,
lp, Blaž

RU1 Rezultati izpita iz Strukture ruskega jezika – morfologije I

Spoštovani kolegici,

objavljam rezultate pisnega dela izpita iz RU1 Struktura ruskega jezika – Morfologija I. Ob pozitivnih ocenah je naveden čas ustnega dela izpita, ki bo potekal v sredo, 18. 9.

Lep pozdrav, Mladen Uhlik

Номер зачетки Оценка

 

Ошибки

 

Время
18180278

 

8 12 sre., 10: 00
18180483 6/7 16 sre., 10: 00