Štipendije za poletne šole češkega jezika na Češkem

V obdobju med 8. julijem in 9. septembrom 2020 bodo v različnih terminih potekale poletne šole slovanskih študijev na izbranih čeških univerzah. Gre za sklop tečajev, ki jih vsako leto v poletnih mesecih organizirajo češke visokošolske ustanove in trajajo od 3 do 4 tedne.

Tečaji so namenjeni predvsem študentom, strokovnjakom (pedagogi, prevajalci, tolmači) iz tujine in akademskim delavcem s področja bohemistike in slavistike, vendar so zaradi svoje širine odprti za vse, ki so zainteresirani za češki jezik, književnost, zgodovino in kulturo.

Študij na poletni šoli je razdeljen v izobraževalne bloke, ki ne ponujajo samo posameznih stopenj tečajev češčine ter izbirnih seminarjev iz češke književnosti, zgodovine in kulture, temveč tudi gledališke, glasbene in plesne predstave, ekskurzije, izlete ipd.

Za kandidate iz Slovenije so na voljo štipendije na naslednjih univerzah:

  • Západočeská univerzita, Plzen (11. 7.–31. 7. 2020)
  • Masarykova univerzita, Brno (18. 7.–15. 8. 2020)
  • Jihočeská univerzita, Češke Budjejovice (16. 8.–7. 9. 2010)

Štipendija pokriva šolnino, nastanitev, prehrano in dodatne organizirane obštudijske dejavnosti.

Več informacij, vključno s prijavnimi obrazci, boste našli na uradni spletni strani češkega Ministrstva za šolstvo:

http://www.msmt.cz/eu-and-international-affairs/summer-schools-of-slavonic-studies?highlightWords=summer+schools
in na spletni strani Veleposlaništva Češke republike v Ljubljani.

Prijavnico je treba izpolniti, natisniti in dostaviti lektorici Zdenki Kohoutkovi (Tobačna 5, 2. nadstropje) skupaj s kratkim življenjepisom (v češčini, za začetnike v angleščini) in kopijo osebnega dokumenta do 28. 2. 2020.

Za več informacij ali pomoč se lahko obrnete na kontaktno osebo Zdeňko Kohoutkovo na zdenka.kohoutkova@ff.uni-lj.si.

Poletna šola plakat PDF

Začetek predavanj pri izr. prof. dr. H. Tivadarju na zahodni slavistiki

Dragi študentje pri predmetih Osnove slovenskega jezika pri študiju zahodnoslovanskih jezikov (1. stopnja) in Uporabna slovenščina (2. stopnja)!

Prvi teden predavanj vas vabim na svoje javno predavanje pred izvolitvijo v naziv rednega profesorja z naslovom Slovensko pravorečje in fonetično-fonološke analize samoglasnikov, ki bo v ponedeljek, 17. februarja 2020 ob 9.00 v Modri sobi (Aškerčeva 2).

V ponedeljek, 17. 2. 2020, tudi ne bo govorilnih ur.

Z rednimi predavanji po urniku začnemo potem od 24. 2. 2020.

S spoštovanjem,

izr. prof. dr. Hotimir Tivadar