Uvodno srečanje za vse študente Primerjalnega slovanskega jezikoslovja

Uvodno srečanje za vse študente Primerjalnega slovanskega jezikoslovja prve in druge stopnje bo v torek, 2. oktobra 2018, ob 13h v predavalnici 209c. Na srečanju bomo predstavili študijski program, način izvajanja posameznih predmetov, pojasnili sistem izbora posameznih predmetov in odgovarjali na vaša vprašanja.

Dobrodošli! Lep pozdrav!

 

Govorimo po… slovansko – človek vs. računalnik

Kaj se zgodi, ko se človek sreča z besedilom v neznanem slovanskem jeziku? Ali ga lahko prebere in koliko od prebranega razume?

In kaj se zgodi, ko mora računalnik prebrati besedilo v neznanem jeziku?

Če bi radi izvedeli, kdo bo zmagovalec dvoboja v čimbolj razumljivem branju slovanskih jezikov, pridite v petek, 28. 9. 2018, ob 18.00 uri v Prešernovo dvorano SAZU (Novi trg 4) na delavnico, ki bo potekala v okviru Noči raziskovalcev.

Na delavnici bomo ugotavljali, kako govorci slovenščine preberemo besedilo v različnih neznanih, a slovenščini sorodnih slovanskih jezikih: ruščini, slovaščini in hrvaščini, in koliko od prebranega razumemo. Seveda nam bodo na pomoč priskočili tudi izvirni govorci teh jezikov. Glede na to, da je leto 2018 Cankarjevo leto, se bomo lotili branja odlomka iz njegovega romana Na klancu, in sicer v ruskem, slovaškem in hrvaškem prevodu. Potem pa bomo preverili, kako se s to nalogo spopade računalnik, natančneje Amebisov program eBralec, ki je programiran za branje slovenskih besedil.

Sprejem brucev in začetek predavanj

Kolegice in kolege, ki se nam bodo na oddelku pridružili letos, obveščamo, da bo sprejem brucev na študijskih programih

JUŽNOSLOVANSKI ŠTUDIJI, PRIMERJALNO SLOVANSKO JEZIKOSLOVJE,

RUSISTIKA, POLONISTIKA, ČEŠKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST in SLOVAKISTIKA

v ponedeljek, 1. oktobra, od 15.30 do 16.00
v predavalnici številka 2 (pritličje FF)
.

 

Študenti prvega letnika sicer začnejo s predavanji po urniku v torek, 2. oktobra, izjema so le študenti rusistike, ki bodo imeli uvodno srečanje še pred sprejemom, in sicer  v ponedeljek, 1. 10., ob 13.00 v predavalnici 4 (pritličje).
Na srečanju se bodo seznanili z načinom dela, študijsko literaturo in obveznostmi pri jezikoslovnih predmetih. Obenem se bomo razvrstili v skupine pri predmetu Moderni ruski jezik I – lektorske vaje.

Višji letniki s predavanji po urniku začnejo v ponedeljek, razen pri predmetih:

  • RU1 (2. letnik) Ruska književnost (obdobje realizma), kjer bo zaradi zamenjave predavalnic za uvodno srečanje brucev prvo srečanje uvodna seminarska ura v sredo, 3. oktobra.
  • Teorija prevajanja, Češka in slovaška starejša književnost in Češka književnost 19. stoletja pri Jani Šnytovi se začnejo v ponedeljek, 8. 10. 2018. Če imate kakršnakoli vprašanja, sem dosegljiva na elektronskem naslovu jana.snytova@ff.uni-lj.si.
  • Študenti PSJ s začnete z uvodnim srečanjem v torek, 2. oktobra
  • Zaradi bolniške odsotnosti se bodo vaje pri asist. A. Žabkar Šalić začele v tednu od 8. 10.
  • JŠ1 Sporazumevanje v hrvaškem in srbskem jeziku 1 – z vajami pričnemo v četrtek, 4. 10., po urniku.
  • JŠ1 Sporazumevanje v hrvaškem in srbskem jeziku 3 – Z vajami pričnemo v sredo, 3. 10., po urniku.
  • Izbirni lektorati iz hrvaškega in srbskega jezika – Izbirni lektorati hrvaškega in srbskega jezika, ki jih izvaja lektorica Sanja Pešorda, se pričnejo naslednji teden (8. 10. 2018) po urniku.