V tem tednu o kratki zgodbi na Češkem: gostujoča predavanja doc. dr. M. Pilařa

Vabljeni na tri gostujoča predavanja doc. dr. M. Pilařa s Filozofske
fakultete Univerze v Ostravi.

 • Problematika definiranja kratke zgodbe kot zvrsti
  ponedeljek, 22. oktober, 13.00 – 13.45
  predavalnica 5 -Tobačna.
 • Podobe češke kratke zgodbe 19. stoletja
  ponedeljek, 22. oktober, 13.50 – 15.20 uri,
  predavalnica 2-Tobačna
 • Ciklus kratkih zgodb v češkem in svetovnem kontekstu
  petek, 26. oktober, 9.00 – 10.20
  predavalnica 1-Tobačna

 

Štipendije za doktorski študij v Hong Kongu

Posredujemo obvestilo Hongkongške ekonomsko-trgovinske pisarne v Berilu o možnostih štipendiranega doktorskega študija v Hong Kongu.

******************

Dear Sir or Madam,

Since its establishment by the Research Grants Council (RGC) in 2009, the Hong Kong PhD Fellowship Scheme has brought outstanding talents from around the world to Hong Kong to undertake PhD studies in the city’s world-class research universities in fields ranging from humanities, business and social sciences, to engineering, medical and physical sciences. Candidates who are seeking admission as new full time PhD students in one of Hong Kong’s eight public universities are welcome to apply by 1 December 2018.

181015 – PhD Fellowship Scheme_ENG [PDF]

Erasmus+ praksa mladih diplomantov kot pogoj pridobljenih izkušenj pri strokovnem izpitu

Posredujemo obvestilo CMEPIUSA za študente, ki so končali ali zaključujejo izobraževanje na pedagoških smereh:
***********************

Diplomantom pedagoških smeri, ki želijo opravljati strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja, se lahko kot pogoj pridobljenih izkušenj prizna E+ praksa mladih diplomantov – a le v primeru, da to v tujini izvaja institucija z javnoveljavnim progrmov v svoji državi.

Podrobneje:

Kandidat, ki želi opravljati strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja, mora poleg drugih z zakonom in podzakonskimi predpisi določenih pogojev izpolnjevati tudi pogoj pridobljenih ustreznih vzgojno-izobraževalnih izkušenj v vrtcu ali šoli, preko katerih se usposablja za samostojno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela. Kot ustrezne vzgojno-izobraževalne izkušnje se lahko upošteva tudi vzgojno-izobraževalno delo, ki je opravljeno v tujini, če je primerljivo z vzgojno-izobraževalnim delom, opravljenim v vrtcu ali šoli v Republiki Sloveniji.

Kot ustrezno se upošteva vzgojno-izobraževalno delo v akreditirani instituciji, ki sodi v okvir nacionalnega izobraževalnega sistema države izvora. Vzgojno-izobraževalno delo mora biti opravljeno v javnem oziroma državno priznanem programu, in sicer v obsegu, kot je določen s pravilnikom, ki ureja strokovne izpite v vzgoji in izobraževanju.

Ne glede na obseg in program opravljenega vzgojno-izobraževalnega dela v tujini mora kandidat za pristop k strokovnemu izpitu v ustreznem javno veljavnem programu v Republiki Sloveniji opraviti predpisanih pet praktičnih nastopov ali pisno nalogo v skladu s pravilnikom.

 

Za namen ovrednotenja ustreznosti vzgojno-izobraževalnega dela, opravljenega v tujini, je potrebno vlogi priložiti dokazilo o pridobljenih delovnih izkušnjah, ki ga izda institucija, v kateri je kandidat opravljal vzgojno-izobraževalno delo (lahko tudi pogodba o zaposlitvi ali pogodba o opravljanju pripravništva, v kolikor so iz nje razvidni spodaj navedeni podatki). Iz dokazila mora biti razvidno:

– ime in priimek kandidata,

– naziv in sedež institucije ter podatki o akreditaciji,

– naziv programa in podatki o javni veljavnosti (akreditacija, državna veljavnost…),

– podatki o delu (delovno mesto ali opis dela, predmet, predmetno ali strokovno področje…),

– čas in obseg opravljanja vzgojno-izobraževalnega dela.

Zahvaljujem se vam za posredovanje in vas lepo pozdravljam.

 

S spoštovanjem,

Jelena Štrbac Nemec | Svetovalka
CMEPIUS
Ob železnici 30a | SI-1000 Ljubljana
tel +386-1-620-94-83 | fax +386-1-620-94-51

spletna stran | facebook | zemljevid | e-naslov

 

JDK1 v četrtek, 17. 10. 2018

Ta teden bodo naše ure potekale po nekoliko spremenjenem urniku.

četrtek, 17. 10., 13.00-14.40 imamo JDK1, in sicer gremo na simpozij Jugoslovanski spomeniki, povezani s 1. svetovno vojno (1918-41). Dobimo se malo pred 13.00. pred Moderno galerijo (Cankarjeva 15, Ljubljana).

petek, 18. 10., 11.20-13.00 JDK1, 13.00-14.40 SPOR 1.

Tatjana Balažic Bulc

RU2 Avantgarda: prijava na temo seminarskega nastopa

Študentje, ki so v letošnjem letu prvič vpisani v 1. letnik magistrskega študija (II. stopnje) ter s tem prvič obiskujejo predavanja in seminar pri Ruski avantgardi, se morajo, če tega še niso storili, v najkrajšem možnem času prijaviti na temo, ki jo bodo v okviru seminarja predstavili. Opravljene obveznosti pri seminarju (vključno s predstavitvijo) so predpogoj za pristop k izpitu.

Teme seminarja so razpisane v e-učilnici predmeta.

Nov študentski slavistični časopis Perun

Cenjeni kolegi, študentje na Oddelku za slavistiko in ostali zainteresirani,

obveščamo vas, da je v nastajanju nov študentski slavistični časopis z imenom Perun.

https://revija-perun.si

Ta je odprt za raznovrstne prispevke, povezane s slovanskimi jeziki, književnostmi in kulturami, kar pomeni, da lahko z ostalimi delite poročila z ekskurzij, svoje prevode, še posebej so zaželene posamezne študije oziroma njihovi povzetki, recenzije, kritike in seveda tudi lastne literarne stvaritve, pri čemer so dobrodošla besedila v katerem koli slovanskem jeziku.

Vabljeni k oddaji prispevkov, ki bodo odkrili vaše poglede na slovanski svet in študij slavistike, in sicer do konca decembra 2018 na elektronski naslov revija.perun@gmail.com.