Mednarodni prevajalski simpozij Društva slovenskih književnih prevajalcev

 (Ljubljana, 5. in 6. oktober 2018)

Izbrane teme simpozija:

  •  Prevajanje reglementirane poezije,
  •  Med prevodoslovno teorijo in prevajalsko prakso,
  •  Prevajanje slovenske literature v italijanščino.

Vodnikova domačija, Vodnikova cesta 65, Ljubljana

http://www.vodnikovadomacija.si/

povzetki predavanj: http://dskp-drustvo.si/images/uploads/povzetki_referatov_simpozij_dskp_2018.docx

 

PETEK, 5. oktober 2018

16.00      Pozdravni nagovor predsednice DSKP dr. Đurđe Strsoglavec

16.20      dr. Barbara Pregelj: Zakaj potrebujemo Belo knjigo o prevajanju?

16.45      dr. Nadja Dobnik: Gospa Bovary v slovenščini – kako nam prevodoslovna teorija lahko pomaga vrednotiti prevode in presojati o njihovem zastaranju

17.10      Borut Kraševec: Prevod romana Samostan Zaharja Prilepina

17.35    Michele Miha Obit: Zakaj slovenska in italijanska literatura nista več vzporedni

18.00      Diskusija

Moderatorka: dr. Đurđa Strsoglavec

18.30      ODMOR za kavo/čaj

19.00      Literarni večer v sklopu cikla Pridobljeno s prevodom:

               Prevajalec in njegovi avtorji – s prevajalcem Vasjo Bratino se bo pogovarjala dr. Nadja Dobnik

 

 SOBOTA, 6. oktober 2016                    

10.00      Ravel Kodrič: Pavle Merkù kot prevajalec Srečka Kosovela v italijanščino

10.25      Srečko Fišer: Trikrat Emily Dickinson

10.50      dr. Namita Subiotto: Krmar osmerca ali o verzu Rumena Leonidova v osrednjem ciklu zbirke Slepa nedelja

11.15      Diskusija

11.40      ODMOR za kavo/čaj

12.10      dr. Miran Košuta: Prešernov sonet Memento mori v italijanskih prevodnih variacijah

12.35      dr. Nada Grošelj: Slišal sem žerjava glas ali Slišal žerjava sem glas?

13.00      Laura Repovš: Vprašanja metrike pri prevajanju poezije: beležke o špansko-slovenskem primeru

13.25      Diskusija

Moderatorka: Tanja Petrič 

14.00–15.45           KOSILO

16.00–17.30           Vinko Avsenak: Soška fronta in Prežihov Doberdob (multimedijsko predavanje)

Simpozij sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

 

Znanstveni simpozij 1. Toporišičev dan

Vabimo vas, da se udeležite znanstvenega simpozija 1. Toporišičev dan na temo Skladnja enostavčne povedi slovenskega jezika, ki se bo odvijal 19. oktobra 2018 v Posavskem muzeju Brežice.

Namen simpozija je ovrednotiti in nadaljevati znanstveno delo akad. prof. dr. Jožeta Toporišiča (1926–2014) na področju raziskovanja slovenskega jezika ter hkrati njegove izsledke na poljuden način posredovati zainteresirani strokovni in nestrokovni javnosti v Posavju ter širše v slovenskem jezikovnem prostoru kot tudi zunaj njega.

Kratka predstavitev in program simpozija ter prijavnica so na povezavi:

https://www.pmb.si/1-toporisicev-dan-19-10-2018

Matej Šekli,

vodja simpozija

2018_10_19_Toporisicev_dan_Kratka_predstavitev 2018_10_19_Toporisicev_dan_Program

>>

Srečanje Linguarusovega kluba ruskega jezika (možnost dodatne konverzacije za rusiste)

Jezikovna šola Linguarus bo (praviloma) vsak drugi teden organizirala čajanke z naravnimi govorci ruskega jezika, kjer lahko udeleženci v neformalnem ozračju prakticirajo svoje znanje ruščine. Srečanja bodo potekala v prostorih šole (Splitska 5, Ljubljana).

Pridruži se lahko kdorkoli, pred srečanjem pa je potrebno svojo udeležbo potrditi na kontaktni e-naslov šole (klub@linguarus.si). Udeležba je brezplačna.

 

Prvo srečanje bo potekalo jutri, v sredo, 3. oktobra. Več informacij lahko dobite tudi na Facebooku.