Gostovanje dr. Mareka Majerja z Oddelka za slavistiko Univerze v Lodžu.

V prihajajočem tednu bo na Katedri za indoevropsko primerjalno jezikoslovje Oddelka za primerjalno in splošno jezikoslovje gostoval dr. Marek Majer z Oddelka za slavistiko Univerze v Lodžu. 

Med 10. in 12. decembrom bo imel štiri predavanja (po dve šolski uri, v sredo štiri), in sicer :

  • ponedeljek, 10. 12., ob 19h v uč. 6;
  • torek, 11. 12., ob 9.40 v uč. 209C;
  • sredo, 12. 12., ob 9.40
  • in nato še ob 11.20 v uč. 6.

Teme predavanj bodo: 1) The origin of the Proto-Slavic indefinite particles *žьdo and *l’ubo and their relevance for Indo-European linguistics; 2) The origin of the so-called l-less perfect in the Old Russian Novgorod birchbark inscriptions; 3) The etymology of Proto-Slavic *nizъ and Ancient Greek νíκη; 4) Proto-Slavic *l’ubyand the diverse origins of the declension class in *y, *-ъv-.

Lepo vabljeni! doc. dr. Luka Repanšek


Predavanje dr. Ljiljane Đurašković (Univerza v Pittsburghu)

Med 10. in 13. 12. 2018 gostuje na Oddelku za slavistiko dr. Ljiljana Đurašković z Univerze v Pittsburghu. V času gostovanja bo izvedla predavanje z naslovom Kdo in zakaj študira bosanski, črnogorski, hrvaški in srbski jezik v Ameriki. Predavanje bo v sredo, 12. 12. ob 10.30 v učilnici 5.

Vabljeni!

Dr. Ljiljana Đurašković je predavateljica ruskega ter bosanskega, črnogorskega, hrvaškega in srbskega jezika na Katedri za slovanske jezike Univerze v Pittsburghu. Poleg tega je tudi certificirana izpraševalka na državnih izpitih iz teh jezikov. Študij ruščine je uspešno zaključila v Črni gori, doktorsko disertacijo pa na državni univerzi v Ohiju. Pri svojem raziskovalnem delu preučuje sodobni ruski ter bosanski, črnogorski, hrvaški in srbski jezik, ukvarja pa se tudi z diahronim jezikoslovjem, didaktiko poučevanja tujih jezikov v ameriškem okolju ter balkanskimi kulturami in književnostmi. Sodelovala je na številnih konferencah in objavila različne znanstvene članke tako v ZDA kot v Evropi.

Dragan Velikić in njegovi prevajalci

Vabljeni na pogovorni večer v okviru cikla Pridobljeno s prevodom Dragan Velikić in njegovi prevajalciMajo Kraigher, Matejem Krajncem, Urbanom Belino in Đurđo Strsoglavec v sredo, 12. 12. 2018, ob 19.00 na Vodnikovo domačijo.

DRUŠTVO SLOVENSKIH KNJIŽEVNIH PREVAJALCEV

 vabi na  

pogovorni večer  

v okviru cikla Pridobljeno s prevodom 

Dragan Velikić in njegovi prevajalci

z Majo Kraigher, Matejem Krajncem, Urbanom Belino 

in Đurđo Strsoglavec

 

v sredo, 12. decembra 2018, ob 19.00 

 

na Vodnikovo domačijo

 

na Vodnikovo cesto 65, Ljubljana.  

 

Prireditev sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

Foto: Vesna Požgaj Hadži

RU Popravljanje eksplikacij (študentje II. stopnje, študentje 3. letnika I. stopnje)

V okviru predmetov na Katedri za rusko književnost mora študent opraviti tudi popravljanje eksplikacij študentov 1. letnika. V poštev pridejo vsi študentje-rusisti II. stopnje, ki tega (zaradi različnih razlogov) do sedaj še niso opravili, in študentje-rusisti 3. letnika I. stopnje. Ko študent opravi to obveznost, se ta vpiše tudi v sistem VIS.

 

Prvi rok oddaje eksplikacij (za študente 1. letnika) bo v ponedeljek, 14. januarja 2019. Popravljalci na ta dan prevzamejo eksplikacije med 12.30 in 13.00 v kabinetu 213. Nato bodo imeli za popravljanje en teden časa, nakar bodo v ponedeljek, 21. januarja 2019, med 12.00 in 12.30 eksplikacije popravljene oddali.

Drugi rok oddaje bo 28. januarja 2019. Takrat popravljalci med 12.30 in 13.00 eksplikacije zopet dobijo v pregled in po enem tednu popravljene oddajo (4. februar med 12.00 in 12.30). (Za boljši pregled glej spodnjo tabelo.)

 

Datum/ura 12.00-12.30 12.30-13.00
14.01.19 oddaja 1. letnika prevzem popravljalcev
21.01.19 oddaja popravljalcev prevzem 1. letnika
28.01.19 oddaja 1. letnika prevzem popravljalcev
04.02.19 oddaja popravljalcev prevzem 1. letnika

 

* Predvidenih terminov za oddajo in prevzem eksplikacij naj se študentje držijo, saj v nasprotnem primeru izmenjava med pisci in popravljalci ni možna.

*Navodila za popravljanje (in pisanje) eksplikacij je moč najti v e-učilnici splošnih gradiv za obe stopnji študija.

*V primeru nujne odsotnosti lahko prevzame ali odda eksplikacijo tudi kdo drug izmed študentov.

 

V primeru dodatnih vprašanj mi lahko pišete na e-naslov tilen.avgustin@gmail.com.