Začetek predavanj na Oddelku za slavistiko

V študijskem letu 2019/2020 se bodo predavanja za 2. in 3. letnik prve ter za študent[k]e 2. stopnje začela po urniku v torek, 1. oktobra 2019.

Prvi letnik prve stopnje ima uvodno srečanje 1. oktobra 2019 ob 11.30 v predavalnici št. 2.

Predavanja za študent[k]e 1. letnika prve stopnje pa se bodo začela v sredo, 2. oktobra 2019.

Izjema so naslednje smeri/predavanja/predavatelji:

  • Primerjalno slovansko jezikoslovje: Uvodna ura za študente PSJ obeh stopenj bo v ponedeljek, 7. 10. 2019, ob 14.40 v pred. 025, od. 8. 10. se nato začnejo predavanja po urniku.
  • Predavanja in vaje iz češke književnosti v 2. in 3. letniku dodiplomskega študija se bodo začela  v tednu od 7. 10. po urniku.
  • Rusisti – 1. letnik: Uvodno srečanje pri predmetu Moderni ruski jezik I bo v petek, 4. 10. ob 10.30 (Tobačna / predavalnica 2). Gl. https://slavistika.net/obv/obv_rus/2331/
  • Predavatelji[ce] Vesna Požgaj Hadži, Đurđa Strsoglavec,  Namita Subiotto,  Jozef Pallay, Vanda Babič, Damjan Popič, Darja Fišer in Lidija Rezoničnik bodo s predavanji po urniku začeli naslednji teden, od 7. 10. dalje (izjema pri Lidiji Rezoničnik so le predavanja in seminarske vaje pri predmetu Uvod v študij književnosti za 1. letnik, ki se bodo začela v sredo, 2. 10. 2019, po urniku)
  • T. Balažic Bulc bo zaradi študijskega dopusta oktobra in novembra odsotna. V tem času bo vaje pri predmetih Sporazumevanje v hrvaškem in srbskem jeziku 1, 3 in 5 izvajala lekt. Sanja Pešorda, z ostalimi predmeti (JDK1: Srbija in Črna gora, Metode znanstvenoraziskovalnega dela) pa začnemo decembra po urniku.

Obveščamo vas, da se vaje ( torek, 8. 10. v pred. 05) in predavanje pri prof. Popiču in prof. Fišerjevi ( sreda, 9. 10. v pred 115) pričnejo naslednji teden.

Uvodno srečanje pri predmetu Moderni ruski jezik I

Spoštovani kolegi!

Tisti, ki ste v študijskem letu 2019/2020 vpisani v 1. letnik rusistike, imate na urniku t. i. lektorske vaje pri predmetu Moderni ruski jezik I.

Obveščam vas, da bo uvodno srečanje pri tem predmetu v petek, 4. 10. ob 10.30, in sicer na dislocirani enoti fakultete, ki se nahaja na Tobačni ulici 5 (predavalnica 2).

Ker je enoto čisto na začetku mogoče težko najti, lahko ob 10.15 pridete na Aškerčevo 2, do Tobačne pa vas bom pospremil Blaž Šoba, demonstrator za ruski jezik in književnost. Dobimo se pri Nahtigalovem spomeniku (leva stran fakultetne avle). Seveda lahko pridete tudi neposredno na Tobačno. Prosim, bodite točni.

Na srečanju se bo predstavila jezikoslovna katedra, razdelili pa se bomo tudi v skupine za vaje, zaradi česar je udeležba nujno obvezna.

Z lepimi pozdravi,

Blaž Šoba

 

RU Predavanja in govorilne ure pri doc. Uhliku

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi,

sporočam, da zaradi študijskega dopusta in pedagoškega dela v tujini v zimskem semestru 2019/20 ne bom imel predavanj in seminarskih vaj iz predmeta RU2 Izbrana poglavja iz ruskega jezikoslovja. Izvedba predmeta je prestavljena na letni semester.

Pri predmetih RU1 SRJ Fonetika in fonologija in RU1 SRJ  – Morfologija II (glagol) me bo nadomeščal dr. Domen Krvina (DKrvina@zrc-sazu.si, domen.krvina@gmail.com).

V zimskem semestru ne bom imel govorilnih ur, ves čas pa bom dosegljiv po elektronski pošti.

 

Z lepimi pozdravi,

Mladen Uhlik

Slovenski slavistični kongres 2019 (Novo mesto, 3.– 5. oktober 2019)

Med 3. in 5. oktobrom bo v organizaciji ZDSDS v Novem mestu potekal Slovenski slavistični kongres.

Program kongresa je na voljo na spletni strani društva:
https://zdsds.si/2019/08/30/slovenski-slavisticni-kongres-2019-slovenski-jezik-in-njegovi-sosedje-program/

Veselimo se srečanja z vami!

Predsedstvo Zveze društev Slavistično društvo Slovenije

Slovenski slavistični kongres 2019: Slovenski jezik in njegovi sosedje (program)

RU1 2. letnik – izbira tem za seminarski del predmeta Ruska književnost – obdobje realizma

Vse, ki boste letos poslušali predavanja iz realizma, obveščam, da so teme seminarskih branj objavljene v e-učilnici [ https://e-ucenje.ff.uni-lj.si/course/view.php?id=6579 ]. Na vsako temo se lahko prijavita do dva nastopajoča, prav tako mora vsak študent vsaj pri štirih seminarskih srečanjih sodelovati kot vzporedni bralec.  Vašo izbiro sporočite demonstratorju Blažu Šobi,
lp, Blaž