Loading...

DOI: 10.4312/ILUQ2087

Sodobna slovanska kratka zgodba 4

Lamija Begagić

Obletnica mature

(dve zgodbi iz zbirke)

Iz bosanščine prevedla Đurđa Strsoglavec

Lamija Begagić

Obletnica mature

(dve zgodbi iz zbirke)

Iz bosanščine prevedla Đurđa Strsoglavec
DOI: 10.4312/ILUQ2087
Naslov izvirnika: Godišnjica mature (2005)
Urejanje in priprava za elektronsko objavo: Blaž Podlesnik

Založila: Znanstvena založba FF
Izdal: Oddelek za slavistiko
Za založbo: Mojca Schlamberger Brezar, dekanja Filozofske fakultete UL

Prva e-izdaja.

Publikacija je dostopna na:
https://doi.org/10.4312/ILUQ2087

Ljubljana, 2021

Publikacija je brezplačna.

Datum prve objave: 2011
Različica dokumenta: 1.0.0
Zadnjič posodobljeno: 14. 9. 2021

© Prvotno objavljeno v knjigi Lamija Begagić: Obletnica mature. Ljubljana: Družba Piano, 2011. Prevedla Đurđa Strsoglavec. Vse pravice do besedila ohranjajo lastniki avtorskih pravic prvotne izdaje, ki so prijazno dovolili objavo v okviru projekta prevodov slovanskih kratkih zgodb.

Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani
COBISS.SI-ID 93815555
ISBN 978-961-06-0581-2 (PDF)
ISBN 978-961-06-0582-9 (HTML)
ISBN 978-961-06-0583-6 (ePUB)

Zanimivo branje? Deli izkušnjo!