Loading...

DOI: 10.4312/YROI7597

Sodobna slovanska kratka zgodba 6

Vesela Ljahova

Zlata poroka

Iz bolgarščine prevedla Namita Subiotto

Vesela Ljahova

Zlata poroka

Iz bolgarščine prevedla Namita Subiotto
DOI: 10.4312/YROI7597
Naslov izvirnika: Златна сватба (2015)
Urejanje in priprava za elektronsko objavo: Blaž Podlesnik

Založila: Znanstvena založba FF
Izdal: Oddelek za slavistiko
Za založbo: Mojca Schlamberger Brezar, dekanja Filozofske fakultete UL

Prva e-izdaja.

Publikacija je dostopna na:
https://doi.org/10.4312/YROI7597

Ljubljana, 2021

Publikacija je brezplačna.

Datum prve objave: 2020
Različica dokumenta: 1.0.0
Zadnjič posodobljeno: 14. 9. 2021

© Prvotno objavljeno v knjigi Vesela Ljahova: Četrt ob obvoznici. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2020 (Zbirka Stopinje). Prevedla Namita Subiotto. Vse pravice do besedila in prevoda ohranjajo lastniki pravic prvotne izdaje, ki so prijazno dovolili objavo v okviru projekta prevodov slovanskih kratkih zgodb.

Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani
COBISS.SI-ID 93773059 ISBN 978-961-06-0566-9 (ePUB)
ISBN 978-961-06-0567-6 (HTML)
ISBN 978-961-06-0568-3 (PDF)

Zanimivo branje? Deli izkušnjo!