Loading...

DOI: 10.4312/KFIG7675

Sodobna slovanska kratka zgodba 3

Jan Balabán

Silvester Svinov

Iz češčine prevedla Bojana Maltarić

Jan Balabán

Silvester Svinov

Iz češčine prevedla Bojana Maltarić
DOI: 10.4312/KFIG7675
Naslov izvirnika: Silvestr Svinov (1998)
Urejanje in priprava za elektronsko objavo: Blaž Podlesnik

Uredniški odbor zbirke E-viri Oddelka za slavistiko FF UL: Vanda Babič, Blaž Podlesnik, Lidija Rezoničnik, Špela Sevšek Šramel, Đurđa Strsoglavec, Namita Subiotto in Jana Šnytová

Založila: Znanstvena založba FF
Izdal: Oddelek za slavistiko
Za založbo: Mojca Schlamberger Brezar, dekanja Filozofske fakultete UL

Prva e-izdaja.

Publikacija je dostopna na:
https://doi.org/10.4312/KFIG7675

Ljubljana, 2021

Publikacija je brezplačna.

Datum prve objave: 2004
Različica dokumenta: 1.0.1
Zadnjič posodobljeno: 14. 9. 2021

© Prvotno objavljeno v knjigi Jan Balabán: Počitnice. Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2004. Prevedla Bojana Maltarić. Vse pravice do besedila ohranjata prevajalka in založba prvotne izdaje, ki sta prijazno dovolili objavo v okviru projekta prevodov slovanskih kratkih zgodb.

Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani
COBISS.SI-ID 93781507 ISBN 978-961-06-0572-0 (ePUB)
ISBN 978-961-06-0573-7 (HTML)
ISBN 978-961-06-0574-4 (PDF)

Zanimivo branje? Deli izkušnjo!