Loading...

DOI: 10.4312/GAAS4849

Sodobna slovanska kratka zgodba 5

Lenka (Christiana Piniekowa/Christiane Piniek)

Oglasni čudež

Iz gornje lužiške srbščine prevedli Barbara Kopač, Ksenija Mravlja, Nastja Plotnikova, Lidija Rezoničnik, Špela Sevšek Šramel, Matej Šekli in Maruša Telban

Lenka (Christiana Piniekowa/Christiane Piniek)

Oglasni čudež

Iz gornje lužiške srbščine prevedli Barbara Kopač, Ksenija Mravlja, Nastja Plotnikova, Lidija Rezoničnik, Špela Sevšek Šramel, Matej Šekli in Maruša Telban
DOI: 10.4312/GAAS4849
Naslov izvirnika: Anonsowy dźiw (2008)
Urejanje in priprava za elektronsko objavo: Blaž Podlesnik
Jezikovni pregled: Đurđa Strsoglavec

Založila: Znanstvena založba FF
Izdal: Oddelek za slavistiko
Za založbo: Mojca Schlamberger Brezar, dekanja Filozofske fakultete UL

Prva e-izdaja.

Publikacija je dostopna na:
https://doi.org/10.4312/GAAS4849

Ljubljana, 2021

Publikacija je brezplačna.

Datum prve objave: 2021
Različica dokumenta: 1.0.0
Zadnjič posodobljeno: 14. 9. 2021

© Vse pravice do besedila ohranja založba Domowina, ki je pravice za to izdajo v okviru projekta prevodov slovanskih kratkih zgodb prijazno odstopila založniku. Pravice do prevoda ohranjajo prevajalci.

Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani
COBISS.SI-ID 93800451
ISBN 978-961-06-0578-2 (ePUB)
ISBN 978-961-06-0579-9 (HTML)
ISBN 978-961-06-0580-5 (PDF)

Zanimivo branje? Deli izkušnjo!