Loading...

DOI: 10.4312/CUAJ3455

Sodobna slovanska kratka zgodba 7

Tanja Mravak

Pšanc

Iz hrvaščine prevedla Đurđa Strsoglavec

Tanja Mravak

Pšanc

Iz hrvaščine prevedla Đurđa Strsoglavec
DOI: 10.4312/CUAJ3455
Naslov izvirnika: Pivac (2010)
Urejanje in priprava za elektronsko objavo: Blaž Podlesnik

Založila: Znanstvena založba FF
Izdal: Oddelek za slavistiko
Za založbo: Mojca Schlamberger Brezar, dekanja Filozofske fakultete UL

Prva e-izdaja.

Publikacija je dostopna na:
https://doi.org/10.4312/CUAJ3455

Ljubljana, 2021

Publikacija je brezplačna.

Datum prve objave: 2012
Različica dokumenta: 1.0.0
Zadnjič posodobljeno: 16. 8. 2021

© Prvotno objavljeno v knjigi Tanja Mravak: Morava se pogovoriti. Ljubljana: eBesede, 2012. Prevedla Đurđa Strsoglavec. Vse pravice do besedila ohranjajo lastniki avtorskih pravic prvotne izdaje, ki so prijazno dovolili objavo v okviru projekta prevodov slovanskih kratkih zgodb.

Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani
COBISS.SI-ID 93790979 ISBN 978-961-06-0575-1 (ePUB)
ISBN 978-961-06-0576-8 (HTML)
ISBN 978-961-06-0577-5 (PDF)

Zanimivo branje? Deli izkušnjo!