Loading...

DOI: 10.4312/YPPU6971

Sodobna slovanska kratka zgodba 2

Venko Andonovski

Vinska mušica

Iz makedonščine prevedla Namita Subiotto

Venko Andonovski

Vinska mušica

Iz makedonščine prevedla Namita Subiotto
DOI: 10.4312/YPPU6971
Naslov izvirnika: Винска мушичка (2001)
Urejanje in priprava za elektronsko objavo: Blaž Podlesnik
Jezikovni pregled: Đurđa Strsoglavec

Uredniški odbor zbirke E-viri Oddelka za slavistiko FF UL: Vanda Babič, Blaž Podlesnik, Lidija Rezoničnik, Špela Sevšek Šramel, Đurđa Strsoglavec, Namita Subiotto in Jana Šnytová

Založila: Znanstvena založba FF
Izdal: Oddelek za slavistiko
Za založbo: Mojca Schlamberger Brezar, dekanja Filozofske fakultete UL

Prva e-izdaja.

Publikacija je dostopna na:
https://doi.org/10.4312/YPPU6971

Ljubljana, 2021

Publikacija je brezplačna.

Datum prve objave: 2021
Različica dokumenta: 1.0.1
Zadnjič posodobljeno: 14. 9. 2021

© Vse pravice do besedila ohranja avtor, ki je pravice za to izdajo v okviru projekta prevodov slovanskih kratkih zgodb prijazno odstopil založniku. Pravice do prevoda ohranja prevajalka.

Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani
COBISS.SI-ID 93777411
ISBN 978-961-06-0569-0 (ePUB)
ISBN 978-961-06-0570-6 (HTML)
ISBN 978-961-06-0571-3 (PDF)

Zanimivo branje? Deli izkušnjo!