Loading...

DOI: 10.4312/OYYH7518

Sodobna slovanska kratka zgodba 9

Olga Tokarczuk

Transfugij

Iz poljščine prevedla Jana Unuk

Olga Tokarczuk

Transfugij

Iz poljščine prevedla Jana Unuk
DOI: 10.4312/OYYH7518
Naslov izvirnika: Transfugium (2018)
Urejanje in priprava za elektronsko objavo: Blaž Podlesnik

Založila: Znanstvena založba FF
Izdal: Oddelek za slavistiko
Za založbo: Mojca Schlamberger Brezar, dekanja Filozofske fakultete UL

Prva e-izdaja.

Publikacija je dostopna na:
https://doi.org/10.4312/OYYH7518

Ljubljana, 2021

Publikacija je brezplačna.

Datum prve objave: 2020
Različica dokumenta: 1.0.0
Zadnjič posodobljeno: 14. 9. 2021

© Prvotno objavljeno v knjigi Olga Tokarczuk: Bizarne zgodbe. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2020. Prevedla Jana Unuk. Vse pravice do besedila ohranjata prevajalka in založba prvotne izdaje, ki sta prijazno dovolili objavo v okviru projekta prevodov slovanskih kratkih zgodb.

Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani
COBISS.SI-ID 93721603 ISBN 978-961-06-0560-7 (ePUB)
ISBN 978-961-06-0561-4 (HTML)
ISBN 978-961-06-0562-1 (PDF)

Zanimivo branje? Deli izkušnjo!