Loading...

DOI: 10.4312/SKMR4724

Sodobna slovanska kratka zgodba 8

Viktor Pelevin

Kristalni svet

Iz ruščine prevedel Jani Rebec

Viktor Pelevin

Kristalni svet

Iz ruščine prevedel Jani Rebec
DOI: 10.4312/SKMR4724
Naslov izvirnika: Хрустальный мир (1991)
Urejanje in priprava za elektronsko objavo: Blaž Podlesnik
Jezikovni pregled: Đurđa Strsoglavec

Založila: Znanstvena založba FF
Izdal: Oddelek za slavistiko
Za založbo: Mojca Schlamberger Brezar, dekanja Filozofske fakultete UL

Prva e-izdaja.

Publikacija je dostopna na:
https://doi.org/10.4312/SKMR4724

Ljubljana, 2021

Publikacija je brezplačna.

Datum prve objave: 2021
Različica dokumenta: 1.0.0
Zadnjič posodobljeno: 14. 9. 2021

© Vse pravice do besedila ohranja avtor, ki je pravice za to izdajo v okviru projekta prevodov slovanskih kratkih zgodb prijazno odstopil založniku. Pravice do prevoda ohranja prevajalec.

Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani
COBISS.SI-ID 93827331 ISBN 978-961-06-0584-3 (PDF)
ISBN 978-961-06-0585-0 (ePUB)
ISBN 978-961-06-0586-7 (HTML)

Zanimivo branje? Deli izkušnjo!