Loading...

DOI: 10.4312/TXFH1270

Sodobna slovanska kratka zgodba 10

Pavel Vilikovský

Vse, kar vem o srednjeevropejstvu

(z malo prijateljske pomoči od Olomouca in Camusa)

Iz slovaščine prevedel Andrej Rozman

Pavel Vilikovský

Vse, kar vem o srednjeevropejstvu

(z malo prijateljske pomoči od Olomouca in Camusa)

Iz slovaščine prevedel Andrej Rozman
DOI: 10.4312/TXFH1270
Naslov izvirnika: Všetko, čo viem o stredoeurópanstve (s trochou priateľskej pomoci od Olomouca a Camusa) (1996)
Urejanje in priprava za elektronsko objavo: Blaž Podlesnik

Uredniški odbor zbirke E-viri Oddelka za slavistiko FF UL: Vanda Babič, Blaž Podlesnik, Lidija Rezoničnik, Špela Sevšek Šramel, Đurđa Strsoglavec, Namita Subiotto in Jana Šnytová

Založila: Znanstvena založba FF
Izdal: Oddelek za slavistiko
Za založbo: Mojca Schlamberger Brezar, dekanja Filozofske fakultete UL

Prva e-izdaja.

Publikacija je dostopna na:
https://doi.org/10.4312/TXFH1270

Ljubljana, 2021

Publikacija je brezplačna.

Datum prve objave: 1996
Različica dokumenta: 1.0.1
Zadnjič posodobljeno: 14. 9. 2021

© Prvotno objavljeno v knjigi Pavel Vilikovský: Kruti strojevodja. Ljubljana: Cankarjeva založba, Društvo slovenskih pisateljev, 1998. Prevedel Andrej Rozman. Vse pravice do besedila ohranjajo lastniki avtorskih pravic prvotne izdaje, ki so prijazno dovolili objavo v okviru projekta prevodov slovanskih kratkih zgodb.

Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani
COBISS.SI-ID 93731331 ISBN 978-961-06-0563-8 (ePUB)
ISBN 978-961-06-0564-5 (HTML)
ISBN 978-961-06-0565-2 (PDF)

Zanimivo branje? Deli izkušnjo!