Loading...

DOI: 10.4312/NOKQ9389

Sodobna slovanska kratka zgodba 1

David Albahari

Esej

Iz srbščine prevedla Sonja Polanc

David Albahari

Esej

Iz srbščine prevedla Sonja Polanc
DOI: 10.4312/NOKQ9389
Naslov izvirnika: Esej (1982)
Urejanje in priprava za elektronsko objavo: Blaž Podlesnik

Založila: Znanstvena založba FF
Izdal: Oddelek za slavistiko
Za založbo: Mojca Schlamberger Brezar, dekanja Filozofske fakultete UL

Prva e-izdaja.

Publikacija je dostopna na:
https://doi.org/10.4312/NOKQ9389

Ljubljana, 2021

Publikacija je brezplačna.

Datum prve objave: 2007
Različica dokumenta: 1.0.0
Zadnjič posodobljeno: 14. 9. 2021

© Prvotno objavljeno v knjigi David Albahari: Besede so nekaj drugega, Ljubljana: Center za slovensko književnost, 2007. Izbral Aleš Debeljak. Prevedla Sonja Polanc. Vse pravice do besedila ohranjajo lastniki avtorskih pravic prvotne izdaje, ki so prijazno dovolili objavo v okviru projekta prevodov slovanskih kratkih zgodb.

Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani
COBISS.SI-ID 93833475 ISBN 978-961-06-0587-4 (PDF)
ISBN 978-961-06-0588-1 (ePUB)
ISBN 978-961-06-0589-8 (HTML)

Zanimivo branje? Deli izkušnjo!