Loading...

DOI: 10.4312/ZOJG2690

Anna Adamowicz, Liljana Dirjan, Mila Haugová, Igor Isakovski, Ivan Martin Jirous, Dimitar Kenarov, Oleg Lišega, Eva Luka, Sibila Petlevski, Vasko Popa, Jakub Sajkowski, Wisława Szymborska

E-antologija Človek živali in žival človeku v sodobni slovanski poeziji

Prevedli Katarina Gomboc Čeh, Maja Kovač, Ivana Kristina Mohar, Ksenija Mravlja, Urša Pestar, Diana Pungeršič, Jasna Reščič, Špela Sevšek Šramel, Đurđa Strsoglavec, Namita Subiotto, Peter Svetina, Jana Unuk in Pia Marija Žugman

Anna Adamowicz, Liljana Dirjan, Mila Haugová, Igor Isakovski, Ivan Martin Jirous, Dimitar Kenarov, Oleg Lišega, Eva Luka, Sibila Petlevski, Vasko Popa, Jakub Sajkowski, Wisława Szymborska

E-antologija Človek živali in žival človeku v sodobni slovanski poeziji

Prevedli Katarina Gomboc Čeh, Maja Kovač, Ivana Kristina Mohar, Ksenija Mravlja, Urša Pestar, Diana Pungeršič, Jasna Reščič, Špela Sevšek Šramel, Đurđa Strsoglavec, Namita Subiotto, Peter Svetina, Jana Unuk in Pia Marija Žugman
DOI: 10.4312/ZOJG2690
Urednica: Namita Subiotto, izbor besedil: Katarina Gomboc Čeh, Milen Malakov, Lidija Rezoničnik, Špela Sevšek Šramel, Đurđa Strsoglavec, Namita Subiotto in Jana Šnytová, tehnično urejanje in priprava za elektronsko objavo: Blaž Podlesnik
Jezikovni pregled novih prevodov v antologiji: Đurđa Strsoglavec, Lidija Rezoničnik in Aleš Čeh

Uredniški odbor zbirke E-viri Oddelka za slavistiko FF UL: Vanda Babič, Blaž Podlesnik, Lidija Rezoničnik, Špela Sevšek Šramel, Đurđa Strsoglavec, Namita Subiotto in Jana Šnytová

Založila: Založba Univerze v Ljubljani
Za založbo: Gregor Majdič, rektor Univerze v Ljubljani
Izdala: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
Za izdajatelja: Mojca Schlamberger Brezar, dekanja Filozofske fakultete

Prva e-izdaja.

Publikacija je dostopna na:
https://doi.org/10.4312/ZOJG2690

Ljubljana, 2022

Publikacija je brezplačna.

Datum prve objave: september 2022
Različica dokumenta: 1.0.0
Zadnjič posodobljeno: 30. 9. 2022

© Vse pravice do besedil ohranjajo avtorji, ki so pravice za to izdajo prijazno odstopil založniku. Pravice do prevodov ohranjajo prevajalci.

Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani
COBISS.SI-ID 125946627
ISBN 978-961-297-007-9 (PDF)
ISBN 978-961-297-008-6 (ePUB)
ISBN 978-961-297-009-3 (HTML)

Zanimivo branje? Deli izkušnjo!