Predavanje prof. dr. Ivane Franić

V sredo, 20. 3. 2019, ob 10. 30 (pred. 5) na Oddelku gostuje prof. dr. Ivana Franić, pomočnice ministrice Ministrstva za znanost in izobraževanja RH ter profesorice na Filozofski fakulteti Univerze v Zagrebu. Izvedla bo predavanje z naslovom Hrvaški jezik v evropskem večjezikovnem prostoru in njegov status v okviru univerzitetnih študijev jezika in književnosti. Predavanje bo v hrvaškem jeziku.

Vabljeni! 

Povzetek predavanja

Hrvaški jezik je kot eden uradnih jezikov evropske unije del evropske jezikovne družine, pa tudi hrvaška večstoletna pisna tradicija priča o njegovi globoki zakoreninjenosti v evropsko jezikovno dediščino. Upoštevajoč sodobne tokove v visokem izobraževanju, vsesplošno drobljenje znanosti ter večinoma neugodne razmere za humanistične vede, bo predavateljica orisala status hrvaškega jezika danes ter predstavila raziskave s področja hrvaškega jezika, literature in kulture s prikazom najpomembnejših spletnih virov, poudarila pa bo tudi pomembnost ohranjanja jezikov, kar je svojevrstni imperativ v današnjem globaliziranem svetu.