Gostovanje dr. Ljiljane Đurašković z Univerze v Pittsburghu

V okviru mobilnosti Erasmus+ KA1 med 5. in 10. 5. 2019 na Oddelku za slavistiko ponovno gostuje dr. Ljiljana Đurašković z Univerze v Pittsburghu. V času gostovanja bo izvedla cikel predavanj o jezikovnem testiranju po sistemu ACTFL. Vabljeni na uvodno predavanje v torek, 7. 5., ob 13.00 (učilnica 5).

Dr. Ljiljana Đurašković je predavateljica ruskega ter bosanskega, črnogorskega, hrvaškega in srbskega jezika na Katedri za slovanske jezike Univerze v Pittsburghu. Poleg tega je tudi certificirana izpraševalka na državnih izpitih iz teh jezikov. Študij ruščine je uspešno zaključila v Črni gori, doktorsko disertacijo pa na državni univerzi v Ohiju. Pri svojem raziskovalnem delu preučuje sodobni ruski ter bosanski, črnogorski, hrvaški in srbski jezik, ukvarja pa se tudi z diahronim jezikoslovjem, didaktiko poučevanja tujih jezikov v ameriškem okolju ter balkanskimi kulturami in književnostmi. Sodelovala je na številnih konferencah in objavila različne znanstvene članke tako v ZDA kot v Evropi.