Slovanski večer 2019

Vljudno vabljeni na tradicionalni Slovanski večer Oddelka za slavistiko FF UL v sredo, 15. 5. 2019, ob 18.00 na Tobačno ulico 5, predavalnica 1.

Slovanske zgodovinske avantgarde
bodo predstavili študentje bohemistike, južne slavistike, polonistike, primerjalnega slovanskega jezikoslovja, rusistike, slovakistike in slovenistike.

Oddelek za slavistiko FF UL

VABILO [PDF]

Posnetki s prireditve bodo del dokumentarnega filma Sto let slavistike na Univerzi v Ljubljani.