Gostujoča predavatelja iz Univerze v Košicah: o slovaščini in prevajanju poezije

Oddelek za slavistiko vabi na gostujoča predavanja s področja slovakistike dveh predavateljev iz Filozofske fakultete Univerze Pavla Jozefa Šafárika v Košicah:

doc. PhDr. dr. Marianna Sedláková, PhD.

Slovaščina v kontekstu slovanskih jezikov (zahodnoslovanski primeri) – ponedeljek, 20. 5. 2019 ob 13.00 pred. 209.

Komunikacija in komunikacijski kanali – ponedeljek, 20. 5. 2019 9.00, Tobačna, pred. 2.

prof. PhDr. Marián Andričík, PhD.

Prevajalska delavnica: prevajanje klasične poezije – sreda, 22.5. 2019, 13.00 Tobačna pred. 1.

Književno prevajanje kot izziv – četrtek, 23. 5. 2019, 11. 20, Tobačna pred. 4.