Odpoved vseh oblik pedagoškega procesa do vključno 13. aprila 2020

Rektorjev sklep  o prekinitvi izvajanja vseh oblik neposrednega pedagoškega dela in omejitvi osebnih stikov pri vseh aktivnostih na Univerzi v Ljubljani do 13. aprila

Rektorjev sklep o prekinitvi pedagoškega procesa (11. marec 2020)

Posredujemo obvestilo koordinacijske skupine:  (9. marec 2020)

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi!

Strokovna skupina UL, ki spremlja dogajanje v zvezi s koronavirusom, nam je posredovala nove ukrepe za preprečevanje širitve okužb. Dokument z ukrepi je objavljen na naši spletni strani.

V skladu z navodili so od danes, 9. 3. 2020, ob 12. ure naprej odpovedane vse oblike pedagoškega procesa na Filozofski fakulteti. Odpoved zaenkrat velja do petka, 13. 3. 2020, ko vam bomo najpozneje do 12. ure posredovali nadaljnja navodila.

Prosimo vas, da v največji možni meri nadomestite študijski proces bodisi z delom preko elektronske učilnice ali na drugačen način z delom na daljavo tako, da študentkam in študentom naložite samostojno delo od doma.

Prav tako so v tem tednu odpovedane vse govorilne ure in uradne ure strokovnih služb in knjižnic oziroma le-te potekajo po elektronski pošti ali telefonu, osebno pa po predhodnem dogovoru.

Seje organov fakultete, ki so po delovnem koledarju predvidene v tem tednu, se prestavijo na naslednji teden. O tem boste člani in članice posebej obveščeni.

V skladu z navodili UL so od danes naprej odpovedani tudi vsi javni dogodki na UL FF (okrogle mize, srečanja, javna predavanja, konference, podelitve diplom ipd.). Prav tako vam odsvetujemo potovanja na ogrožena območja.

Zaenkrat vsi našteti ukrepi veljajo do vključno petka, 13. 3. 2020, razen če bi s strani strokovne komisije UL ali pristojnih državnih institucij prejeli drugačna navodila, o čemer vas bomo nemudoma obvestili po elektronski pošti in z objavo na spletnih straneh UL FF.

Koordinacijska skupina UL FF