Sprejem brucev in začetek predavanj

Kolegice in kolege, ki se nam bodo na oddelku pridružili letos, obveščamo, da bo sprejem brucev na študijskih programih

JUŽNOSLOVANSKI ŠTUDIJI, PRIMERJALNO SLOVANSKO JEZIKOSLOVJE,

RUSISTIKA, POLONISTIKA, ČEŠKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST in SLOVAKISTIKA

v ponedeljek, 1. oktobra, od 15.30 do 16.00
v predavalnici številka 2 (pritličje FF)
.

 

Študenti prvega letnika sicer začnejo s predavanji po urniku v torek, 2. oktobra, izjema so le študenti rusistike, ki bodo imeli uvodno srečanje še pred sprejemom, in sicer  v ponedeljek, 1. 10., ob 13.00 v predavalnici 4 (pritličje).
Na srečanju se bodo seznanili z načinom dela, študijsko literaturo in obveznostmi pri jezikoslovnih predmetih. Obenem se bomo razvrstili v skupine pri predmetu Moderni ruski jezik I – lektorske vaje.

Višji letniki s predavanji po urniku začnejo v ponedeljek, razen pri predmetih:

  • RU1 (2. letnik) Ruska književnost (obdobje realizma), kjer bo zaradi zamenjave predavalnic za uvodno srečanje brucev prvo srečanje uvodna seminarska ura v sredo, 3. oktobra.
  • Teorija prevajanja, Češka in slovaška starejša književnost in Češka književnost 19. stoletja pri Jani Šnytovi se začnejo v ponedeljek, 8. 10. 2018. Če imate kakršnakoli vprašanja, sem dosegljiva na elektronskem naslovu jana.snytova@ff.uni-lj.si.
  • Študenti PSJ s začnete z uvodnim srečanjem v torek, 2. oktobra
  • Zaradi bolniške odsotnosti se bodo vaje pri asist. A. Žabkar Šalić začele v tednu od 8. 10.
  • JŠ1 Sporazumevanje v hrvaškem in srbskem jeziku 1 – z vajami pričnemo v četrtek, 4. 10., po urniku.
  • JŠ1 Sporazumevanje v hrvaškem in srbskem jeziku 3 – Z vajami pričnemo v sredo, 3. 10., po urniku.
  • Izbirni lektorati iz hrvaškega in srbskega jezika – Izbirni lektorati hrvaškega in srbskega jezika, ki jih izvaja lektorica Sanja Pešorda, se pričnejo naslednji teden (8. 10. 2018) po urniku.