Mednarodni prevajalski simpozij Društva slovenskih književnih prevajalcev

 (Ljubljana, 5. in 6. oktober 2018)

Izbrane teme simpozija:

  •  Prevajanje reglementirane poezije,
  •  Med prevodoslovno teorijo in prevajalsko prakso,
  •  Prevajanje slovenske literature v italijanščino.

Vodnikova domačija, Vodnikova cesta 65, Ljubljana

http://www.vodnikovadomacija.si/

povzetki predavanj: http://dskp-drustvo.si/images/uploads/povzetki_referatov_simpozij_dskp_2018.docx

 

PETEK, 5. oktober 2018

16.00      Pozdravni nagovor predsednice DSKP dr. Đurđe Strsoglavec

16.20      dr. Barbara Pregelj: Zakaj potrebujemo Belo knjigo o prevajanju?

16.45      dr. Nadja Dobnik: Gospa Bovary v slovenščini – kako nam prevodoslovna teorija lahko pomaga vrednotiti prevode in presojati o njihovem zastaranju

17.10      Borut Kraševec: Prevod romana Samostan Zaharja Prilepina

17.35    Michele Miha Obit: Zakaj slovenska in italijanska literatura nista več vzporedni

18.00      Diskusija

Moderatorka: dr. Đurđa Strsoglavec

18.30      ODMOR za kavo/čaj

19.00      Literarni večer v sklopu cikla Pridobljeno s prevodom:

               Prevajalec in njegovi avtorji – s prevajalcem Vasjo Bratino se bo pogovarjala dr. Nadja Dobnik

 

 SOBOTA, 6. oktober 2016                    

10.00      Ravel Kodrič: Pavle Merkù kot prevajalec Srečka Kosovela v italijanščino

10.25      Srečko Fišer: Trikrat Emily Dickinson

10.50      dr. Namita Subiotto: Krmar osmerca ali o verzu Rumena Leonidova v osrednjem ciklu zbirke Slepa nedelja

11.15      Diskusija

11.40      ODMOR za kavo/čaj

12.10      dr. Miran Košuta: Prešernov sonet Memento mori v italijanskih prevodnih variacijah

12.35      dr. Nada Grošelj: Slišal sem žerjava glas ali Slišal žerjava sem glas?

13.00      Laura Repovš: Vprašanja metrike pri prevajanju poezije: beležke o špansko-slovenskem primeru

13.25      Diskusija

Moderatorka: Tanja Petrič 

14.00–15.45           KOSILO

16.00–17.30           Vinko Avsenak: Soška fronta in Prežihov Doberdob (multimedijsko predavanje)

Simpozij sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.