Ponudba izbirnih predmetov Oddelka za slavistiko FF UL

Na Oddelku za slavistiko FF UL v akademskem letu 2020/2021 ponujamo pester izbor zunanjih izbirnih predmetov, ki jih lahko poleg študentov slavistike vpišejo tudi študentje drugih oddelkov na Filozofski fakulteti ali pa študentje drugih članic Univerze v Ljubljani.
Izbirate lahko strokovne jezikoslovne, literarne ali kulturološke predmete s področja slovanskih jezikov in književnosti, v ponudbi so tudi lektorati slovanskih jezikov – češčine, bolgarščine, hrvaščine in srbščine, makedonščine, poljščine, ruščine ter slovaščine na osnovni ali izpopolnjevalni ravni.
Ponudbo in predstavitve izbirnih predmetov na Oddelku za slavistiko v akademskem letu 2020/21 si lahko ogledate v pripetih datotekah.
Več informacij in urnik na spletni strani Filozofske fakultete.
V primeru dodatnih vprašanj se lahko obrnete na tajništvi Oddelka za slavistiko ali na izvajalca predmeta.