Rezultati kolokvija iz ruskega jezika za nerusiste (začetnike)

PSJ1 Moderni ruski jezik I/1-2 – lektorske vaje za nerusiste *

Vpisna številka Št. napak Ocena
18160145 7,5 9
18160362 31,5 6
18150696 19,5 8
18170219 13 9
18170220 20 8
18150652 16,5 8
18160550 8 9
18160502 33,5 6
18180029 6 10
18180455 21,5 7/8
18160890 40 6
18160578 20,5 8
18151150 3 10
18160147 20,5 8
18183075 20 8
18131292 8 9

Kriterij: 0-6=10, 7-13=9, 14-21=8, 22-30=7, 31-40=6, 41, … = neg.