Stažiranje v ECML

Evropski center za moderne jezike v Gradcu razpisuje štiri mesta za stažiranje v Evropskem centru za moderne jezike. Staž traja 6 mesecev in obsega različne tipe dela: pomoč pri organizaciji dogodkov in sestankov, delo z dokumentacijo in viri, sodelovanje pri posodabljanju spletnih strani, pomoč v finančni službi in administraciji. Prijavni obrazec in dodatne informacije najdete na njihovi spletni strani (tu). Rok za oddajo prošenj je 15. september 2019.

K sodelovanju vabijo mlade diplomante ali doktorante z odličnim znanjem angleščine ali francoščine (po možnosti tudi z znanjem nemščine) in z željo pridobiti izkušnje pri delu mednarodne organizacije.