Vpis Ceepus mobilnosti za štud. leto 2018/2019

Študenti, ki ste bili na izmenjavi v štud. letu 218/2019 v okviru programa Ceepus, ne pozabite vpisati mobilnosti v VIS. To uredite v Mednarodni pisarni FF.

Za vpis mobilnosti potrebujete potrdilo univerze gostiteljice o trajanju izmenjave.

Tatjana Balažic Bulc