Odsotnost T. Balažic Bulc zaradi študijskega dopusta

Zaradi študijskega dopusta bom oktobra in novembra odsotna. V tem času bo vaje pri predmetih Sporazumevanje v hrvaškem in srbskem jeziku 1, 3 in 5 izvajala lekt. Sanja Pešorda, z ostalimi predmeti (JDK1: Srbija in Črna gora, Metode znanstvenoraziskovalnega dela) pa začnemo decembra po urniku.

Tatjana Balažic Bulc