Konferenca mladih slavistov “Rusija in slovanski svet: stoletja sožitja in konfliktov” v Pragi

Marca 2020 bo Pragi odvijala Konferenca mladih slavistov z osrednjo temo: “Rusija in slovanski svet: stoletja sožitja in konfliktov”. Konferenčni jeziki so vsi slovanski jeziki, izvleček prispevka in prijavnico je treba poslati do 20. 12. 2019.

https://slavkonf.ff.cuni.cz/en/cys-2020/