Kandidacijski postopek in volitve predstavnikov študentov v ŠSFF

Pozdravljeni,
v preteklih treh študijskih letih sem študente Oddelka za slavistiko predstavljal v Študentskem svetu Filozofske fakultete, opravljanja funkcije predstavnika pa letos ne nameravam nadaljevati. V petek, 18. oktobra, je ŠSFF razpisal začetek kandidacijskega postopka za letošnje volitve, kar pomeni, da se lahko do vključno četrtka, 24. oktobra, študenti katerekoli od študijskih smeri na Oddelku za slavistiko prijavite, da boste do konca študijskega leta zastopali interese svojih kolegov. Več informacij o delu predstavnika lahko najdete na spletni strani ŠSFF, z vprašanji o delu predstavnika pa mi lahko tudi pišete.

Rok Mrvič

Besedilo razpisa: Razpis za volitve predstavnikov študentov v ŠSFF 19-20